Home

ข่าวกิจกรรม

งานแถลงข่าว โครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง

Image
https://www.youtube.com/watch?v=Uyfd8xRfeKU

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานทำบุญที่ทำการสมาคมกีฬา

https://www.youtube.com/watch?v=Md6rArHxpZ0
https://www.youtube.com/watch?v=H_Cv8aagFAc
https://www.youtube.com/watch?v=67PRznIk8A0
https://www.youtube.com/watch?v=2N6zqYKweTw

กิจกรรม

พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

salpadminOct 21, 20221 min read

หลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา ขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์จารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ เป็นประธาน วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

หลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา ขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์จารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ เป็นประธาน วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

คลิปวิดิโอกิจกรรม โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา

https://www.youtube.com/watch?v=Ns6eLgOZtug
https://www.youtube.com/watch?v=HFe6ctsl0dI
https://www.youtube.com/watch?v=p2wlu6Q4DkE
https://www.youtube.com/watch?v=a9aMM68XQ8U

ที่ตั้งสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง

 

ที่ทำการ : สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง ลำปาง 52000

โทรศัพท์/โทรสาร : 054222202 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนที่สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง

ไฟล์เอกสารประชาสัมพันธ์

 ข้อบังคับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมกีฬาเปตองจัดหวัดลำปาง

 ข่าว ประชาสัมพันธ์การตั้งชมรมกีฬา

 เรื่อง แจ้งเลื่อนการแข่งขันกีแห่งชาติ

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

 ใบย้ายสังกัด กีฬาอาวุโส

 กีฬาอาวุโสแห่งชาติ แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

 แบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด (แห่งชาติ เยาวชน)

 ใบสมัคร ขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด ( แห่งชาติ เยาวชน )

 คำขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬา (แห่งชาติ เยาวชน)

 แบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

 ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬา การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

 คำขอมีบัตรประจำตัวขึ้นทะเบียนนักกีฬา การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

 ขอความร่วมมือปฎิบัติตมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

 เรื่อง แต่งตั้งชมรมกีฬาฯ

 หน้าที่ตามโครงสร้างสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

 โครงสร้างการบริหารงานสมาคมกีฬาลำปาง

 ผังโครงสร้างคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

 นักกีฬา ลำปางเก่งเป็น 6 ตัวแทนทีนชาติไทย

Message us