ข่าวกิจกรรม

นักกีฬาตามโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศจังหวัดลำปางได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

นักกีฬาตามโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศจังหวัดลำปางได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาตามโครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ค. 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน.

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์" นายพรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ์ ผอ.สำนักงาน กกท. จ.สงขลา เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์" ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-30 มิ.ย. 60 นี้ ที่ จ.สงขลา ขณะนี้คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ได้ทยอยเดินทางมาถึงสงขลาแล้ว...

ชมรมกีฬาเปตองปงชัยนาป้อ ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตอง งานมุทตาจิต อาจารย์ สิทธิลาภ กอบัว

ชมรมกีฬาเปตองปงชัยนาป้อ ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตอง งานมุทตาจิต อาจารย์ สิทธิลาภ กอบัว ชมรมกีฬาเปตองปงชัยนาป้อ ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตอง งานมุทตาจิต อาจารย์ สิทธิลาภ กอบัว

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” จังหวัดน่าน

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" จังหวัดน่าน วันที่ 19 มี.ค. 2561 ถึงวันที่ 19 มี.ค. 2561 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (อังกฤษ: 34th National Youth Games) หรือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 2561 (อังกฤษ: 2018...

การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ณ จังหวัดลำปาง

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ณ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 23 กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-11  มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย   โดยการสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นักกีฬาเข้าร่วม 1882 คน นักกีฬาต่างประเทศ 301 คน สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย เดิมเป็นชมรมกรีฑาสูงอายุไทย ถือกำเนิดมาจากบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีใจรักทางด้านการกีฬา...

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปางจัดพิธีทำบุญสำนักงานสมาคม

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปางจัดพิธีทำบุญสำนักงานสมาคม ณ เลขที่ ๙๙ ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันกีฬาแห่งชาติ) งานทำบุญสำนักงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ขึ้นในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ (วันกีฬาแห่งชาติ) เวลา ๐๙.๓๙ น. ณ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง (อบจ.เดิม) เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่...

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ นักกีฬาจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาทีมชาติไทยลูกหลานชาวลำปาง ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ช่วงเย็นวันนี้ (27 ธ.ค.62) จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมต้อนรับแสดงความยินดี ยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาทีมชาติไทย ลูกหลานชาวลำปาง ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปาง จำนวน 11 คน...

บทความปกิณกะ โดย นายกสมาคมฯ

งานทำบุญที่ทำการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

คลิปวิดิโอกิจกรรม โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา

Sports Talk The HERO

Sports Talk The HERO รัชนก อินทนนท์

Sports Talk The HERO ร.ต.อ.หญิง สุภาวดี ขาวเผือก

Sports Talk The HERO ส.อ.วรพจน์ เพชรขุ้ม

กีฬาสร้างแรงบันดาลใจ "มดล้มช้าง"

Sports Talk The HERO พ.อ.อ.วิสุทธิ์ กสิยะพัท

Sports Talk The HERO สินทวีชัย หทัยรัตนกุล

ที่ทำการ : สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง ลำปาง 52000

โทรศัพท์/โทรสาร : 054222202 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนที่สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง

 ข้อบังคับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมกีฬาเปตองจัดหวัดลำปาง

 ข่าว ประชาสัมพันธ์การตั้งชมรมกีฬา

 เรื่อง แจ้งเลื่อนการแข่งขันกีแห่งชาติ

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

 ใบย้ายสังกัด กีฬาอาวุโส

 กีฬาอาวุโสแห่งชาติ แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

 แบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด (แห่งชาติ เยาวชน)

 ใบสมัคร ขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด ( แห่งชาติ เยาวชน )

 คำขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬา (แห่งชาติ เยาวชน)

 แบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

 ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬา การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

 คำขอมีบัตรประจำตัวขึ้นทะเบียนนักกีฬา การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

 ขอความร่วมมือปฎิบัติตมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

 เรื่อง แต่งตั้งชมรมกีฬาฯ

 หน้าที่ตามโครงสร้างสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

 โครงสร้างการบริหารงานสมาคมกีฬาลำปาง

 ผังโครงสร้างคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

 นักกีฬา ลำปางเก่งเป็น 6 ตัวแทนทีนชาติไทย

It is important to be aware that while you will find numerous things to contemplate once you are inside the practice of deciding upon the proper professional correspondence writing services, one particular thing to stay in mind is that the fact not all professional correspondence writing services may offer you exactly whatever you need

The letter examples and correspondence types readily available to help companies pay someone to write your essay reach out to prospective help with my essay customers from all over the whole world. Using write papers for money the current technologies, these letter composing providers are at present in a position to produce a letter for almost any firm requirement. Here are some of the best and most popular letter examples that you should look for Whenever You Are in the Procedure for Pick the Best letter composing service for your own requirements:

Professional essay writing assistance is a great tool for improving essay scoring. Many students can reap many benefits from online essay help. It is easy to find a high-quality essay online by just clicking a few buttons. It is important to note that only services that offer https://doodleordie.com/profile/arnmarl a money-back guarantee for at least two weeks are recommended. In other words, if you are not satisfied with https://www.babelcube.com/book/individuals-ought-to-do-additional-credit the service after two weeks, then you can always request for your money back.

Every professional writer will agree that no one can write unique content. This simple fact https://www.sunshinekelly.com/2017/11/effective-technique-to-teach.html often leaves talented essayists without a job. This is something that a writing service is well aware of. Therefore, they offer their clients with custom-written essays, even though it can cost a bit more than the usual essay templates or pre-written articles. Every essay they provide will have one thing in common. It will be based on the client’s request and the writer’s specifications.

If you are http://fresherandprosper.com/ask-an-expert/2344/how-cash-app-dispute-my-taken-money-get-to-help-center-for-assistance a student looking for essay editing and writing help, you will certainly find exactly what you are looking for on the internet. All you need to do is to make sure that you understand the requirements before contacting the service. You will find https://www.ledcityusa.com/about-us/ the right service if you know what you want. You will also learn how important it is for you to hire an expert in English language.