การอบรมพัฒนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ (PSAAD)

ข่าวกิจกรรม

การอบรมพัฒนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ (PSAAD)

การพัฒนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ (Provincial Sports Association Administrator Development : PSAAD) โดย กกท. ร่วมกับสถาบัน World Academy of Sport เป็นการพัฒนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ในการเป็นนำทฤษฎีและกลยุทธ์ต่าง ๆ มาจัดทำแผนธุรกิจกีฬาของจังหวัด การบริหารจัดการสนามกีฬา และการบริหารจัดการแข่งขัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกีฬาของจังหวัดสามารถรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และนานาชาติได้ ประกอบด้วย 3 รายวิชา ได้แก่ Business Plan / Facility Management / Event Management
ปีงบประมาณ :2561
ชื่ออบรมหลักสูตร :การพัฒนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 (PSAAD)
ตำแหน่ง :ผู้บริหาร PSAAD ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด :การกีฬาแห่งประเทศไทย
กีฬา :การกีฬาแห่งประเทศไทย ชาติ
ครั้งที่ :1
รายละเอียด :ผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สังกัด การกีใาแห่งประเทศไทย
ประกาศผล :22 ม.ค. 2561
เข้าอบรม :22 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561
สถานที่อบรม :โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us