ข่าวประชาสัมพันธ์

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

วัตถุประสงค์สมาคมกีฬา

 ข้อบังคับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมกีฬาเปตองจัดหวัดลำปาง

 ข่าว ประชาสัมพันธ์การตั้งชมรมกีฬา

 เรื่อง แจ้งเลื่อนการแข่งขันกีแห่งชาติ

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

 ใบย้ายสังกัด กีฬาอาวุโส

 กีฬาอาวุโสแห่งชาติ แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

 แบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด (แห่งชาติ เยาวชน)

 ใบสมัคร ขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด ( แห่งชาติ เยาวชน )

 คำขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬา (แห่งชาติ เยาวชน)

 แบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

 ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬา การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

 คำขอมีบัตรประจำตัวขึ้นทะเบียนนักกีฬา การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

 ขอความร่วมมือปฎิบัติตมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

 เรื่อง แต่งตั้งชมรมกีฬาฯ

 หน้าที่ตามโครงสร้างสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

 โครงสร้างการบริหารงานสมาคมกีฬาลำปาง

 ผังโครงสร้างคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

 นักกีฬา ลำปางเก่งเป็น 6 ตัวแทนทีนชาติไทย

Message us