ครูเล็กลำปาง (10/02/2564)

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง(10/02/2564)

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ปล่อยไม่ได้ ใจก็ทุกข์.......สุขก็หาย
ปลงไม่ได้ ใจไม่ว่าง.............ก็ห่างสุข
หยุดไม่ได้ ใจไม่เย็น..........ก็เป็นทุกข์
มองไม่เห็น จะเป็นสุข........ได้อย่างไร
ทุกๆอย่าง สร้างสรรค์.....ไว้จำเพาะ
ช่วงเวลา มีพอเหมาะ............ตามนิสัย
ทั้งความสุข ความเศร้า......ต้องเข้าใจ
เขาจัดสรร เวลาให้...........ไม่ขาดเกิน
ไม่ยั่งยืน ถาวร................ดังคิดหวัง
ถ้ายึดถือ เอาจริงจัง.........ย่อมขัดเขิน
บนวิบาก วังวนกรรม...........ใช่บังเอิญ
เป็นพวงผล ที่เราเดิน............สั่งสมมา
ทุกข์ไม่นาน สุขไม่นาน...แค่ผ่านผัน
ไม่คงอยู่ ชั่วกัปกัลป์..........อย่าฝันหา
ก็สุขบ้าง ทุกข์บ้าง...............ต่างเวลา
ย่อมเป็นไป ตามยถาฯ.....อย่าไปกลัว
เราต้องรู้ ตัวเรา............เท่าทันหมด
จะตัณหา เกณฑ์กฎ...........หรือดี-ชั่ว
ความอยากได้ อยากมี..........ที่ติดตัว
โลภโกรธหลง ที่หมองมัว...และมืดมน
ทั้งสุข-ทุกข์ เราต่างรู้..........อยู่ที่จิต
จะถูก-ผิด เราต่างรู้...............อยู่ที่ผล
จะดี-ชั่ว เราต่างรู้..................อยู่ที่ตน
จะรวย-จน เราต่างรู้...............อยู่ที่ใจ
ถ้าปล่อยได้ ใจสุข.........ทุกข์ก็หาย
ถ้าปลงได้ ใจก็ว่าง............เบาและใส
ถ้าหยุดได้ หยุดเป็น.............ก็เย็นใจ
ย่อมมองเห็น หนทางไป.....ไม่ร้อนรน

ครูเล็ก ลำปาง 10/2/64
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us