ครูเล็กลำปาง(29/01/2564)

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 14/1/64

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<

อากาศเปลี่ยน เฉียบพลัน สองวันนี้
มองมุมบวก มุมดี................มีเหตุผล
อากาศหนาว คราวนี้...........มีบางคน
จะได้คุ้ย ได้ขน...............เสื้อผ้าโชว์
แต่ละชุด สุดแพง....อยากแจงบอก
ซื้อสมัย ที่ไปนอก.............ออกจะโก้
กลับเมืองไทย ก็ตั้งใจ......หวังได้โชว์
อากาศร้อน อกโอ้..............โชว์ได้ไง
หนาวปีนี้ ได้ใส่.............ตามใจหวัง
เพราะความหนาว ดูจริงจัง พอใส่ไหว
ก็ของมี แล้วอยากใส่...........ให้สุขใจ
ไม่ต้องเสีย เงินมากมาย.......ให้อาทร
ภาวนา อยากให้มี.......ทุกปีเหมือน
ขอแค่ปี ละสามเดือน เหมือนเมื่อก่อน
จะได้ครบ สามฤดู......ฝน หนาว ร้อน
กราบคุณพระ ขอวิงวอน..บุญบันดาล
อย่าเป็นไทย ที่แล้วมา กว่าทศวรรษ
ช่างผูกรัด ขัดใจ................ให้งุ่นง่าน
ตลอดปี มีสองหน้า.........สองประการ
ฝนแล้วร้อน ร้อนก็นาน.......จนเกินไป
ถึงหน้าฝน ลมก็แรง..เพราะแล้งสุด
จนหลายคน เกิดสะดุด.....หลุดคำไข
ว่าเมืองไทย มีสองหน้า........ว่ากันไป
มีร้อนมาก ร้อนฉิบ- - -..........ไม่น่าฟัง
เหมือนปีนี้ ก็พอดี................มีโควิด
ถ้าออกบ้าน ก็ต้องคิด....ต้องตรองชั่ง
อากาศหนาว ใส่เสื้อหนาว อีกคราวครั้ง
แม้ต้องนั่ง หลังประตู.................ก็ดูดี

ครูเล็ก ลำปาง 14/1/64
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us