ครูเล็กลำปาง(29/01/2564)

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 8/1/64

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ถ้าต่างคน ต่างอยู่..................สู้ชีวิต
ถ้าต่างคน ต่างคิด..........ตามสิทธิ์ส่วน
ถ้าต่างคน ต่างทำ.................สิ่งที่ควร
ถ้าต่างคน ต่างทวน.............สิ่งควรทำ
ถ้าคิดดี มองดี.......................ก็มีสุข
ถ้าคิดทุกข์ มองทุกข์............สุขก็คว่ำ
ถ้าคิดดี มองดี...................เป็นประจำ
ถ้าคิดขำ มองขำ............ก็เพลิดเพลิน
ถ้าไม่คิด อะไรเลย............ก็เฉยว่าง
ถ้าคิดปล่อย คิดวาง............ก็ห่างเหิน
ถ้าคิดลึก มองลึก..............จนกล้ำเกิน
ถ้าไม่หยุด ก็เหมือนเพลิน.....อบายภูมิ
ถ้ารู้คิด รู้ฟัง.........................รู้ชั่งจิต
ถ้ารู้ถูก รู้ผิด............................ก็สุขุม
ถ้าทำกร่าง สร้างเรื่อง.............ก็ถูกรุม
ถ้าไม่คุม ถูกทัวร์ลง..............คงไม่เบา
ถ้าไม่เป็น เย็นไม่พอ............รอไม่ได้
ถ้าจะเกิด เหตุกวนใจ........หรืองานเข้า
ถ้าจะย้อน สะท้อนผล.......ถึงหนัก-เบา
ถ้ามองเขา มองเรา................ก็จำยอม
ต้องอยู่เป็น เย็นพอ...........และรอได้
และปรับเปลี่ยน ไลฟ์สไตล์..ให้ละม่อม
หัวไม่ร้อน ทำอะไร..........ใจต้องพร้อม
ขันติล้อม อดกลั้นหนุน.........บุญนำพา

ครูเล็ก ลำปาง 8/1/64
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us