ครูเล็ก ลำปาง (04/02/2564)

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง (04/02/2564)

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ยิ่งนานวัน กาลยิ่งผัน......วันยิ่งผ่าน
ยิ่งอยู่นาน ยิ่งหลงตน........เป็นคนเก่ง
ทำอะไร ถูกเสมอ..........เพราะเออเอง
เลยเที่ยวกร่าง ไม่กริ่งเกรง ไม่แคร์ใคร
ได้หน้า ลืมหลัง.............ยังถกเถียง
ยืนเอียง ก็ว่าตรง........เพราะหลงไหล
จะไม่ยอม ผลัดผ่อน......หย่อนให้ใคร
กลัวเสียฟอร์ม ยอมไม่ได้.....ไม่คำนึง
บทเจ้านาย บทผู้นำ.......ทำได้เนี๊ยบ
ช่างเหมาะสม คมเฉียบ..........ตีบทถึง
แต่พอถึง บทชีวิต...............อันลึกซึ้ง
ก็ทำได้ ไม่ถึงครึ่ง...............เท่าที่ควร
เอาแต่ใจ ไร้ระเบียบ.....ไม่เฉียบลึก
ไม่มีแผน ตามใจนึก............ก็ผันผวน
ไม่เข้มแข็ง แรงล้า...........ถ้าประมวล
ที่เหลืออยู่ ดันล้วนๆ........กวนเพิ่มเติม
เมื่อถึงวัย ให้ยอมแก่.......แค่สังขาร
อย่าสร้างเรื่อง ให้ลูกหลาน ปัญหาเพิ่ม
ขอแค่เพียง ให้อยู่ครบ......ระบบเดิม
ไม่ต้องมาก จนฮึกเหิม......เกินเดิมไป
ยิ่งนานวัน ต้องยิ่งนิ่ง.........ไม่วิ่งวุ่น
ไม่สร้างเรื่อง ให้เคืองขุ่น...จะได้ไหม
อายุมาก อยากอยู่ต่อ.....อย่างสุขใจ
ปล่อยวางได้ ให้ปล่อยไป..ให้วางมือ

ครูเล็ก ลำปาง 4/2/64
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us