ครูเล็ก ลำปาง (08/02/2564)

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง (08/02/2564)

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ท้องฟ้าว้าง กว้างใหญ่ ไกลเกินคิด
เปรียบทะเล กับชีวิต.........ก็เหมาะสม
ใช้สติ ประคองได้..................ก็ไม่จม
ไร้สติ ใช้อารมณ์...............จมแน่นอน
คนที่คุม อารมณ์ได้...........ย่อมชนะ
เป็นหลักธรรม ที่พระ......เทศน์สั่งสอน.
หากคุมมัน ไม่ได้.............พ่ายแน่นอน
ช่างสะท้อน ย้อนให้เห็น ความเป็นจริง.
ความอดกลั้น อดทน......เป็นแผ่นผา
จะบรรเทา ปัญหา................ถ้าอยู่นิ่ง
สติมา ปัญญาเกิด...........คือความจริง
อารมณ์ไหว ใจไม่นิ่ง......ยิ่งแปรปรวน
วันเวลา มีคุณค่า...............กว่าที่คิด
แล้วโอกาส ถ้าพลาดผิด ความคิดป่วน
ทั้งเวลา และโอกาส.......อย่าขาดทวน
ต้องจ้องมอง อย่าเรรวน......ชวนลังเล
กาลเดินไป ใจเดินตาม...ยามคับขัน
อายุมาก ขึ้นทุกวัน............ใช่แสร้งเส
อย่าทนกับ วงชีวิต..................ทีโลเล
มีหนทาง อยู่ถมเถ...........ให้เลือกเอา
เสาะแสวง หาสุข..............ตามถนัด
ไม่อึดอัด กับชีวิต.................ที่อับเฉา
เหนื่อยก็พัก หนักก็วาง.......ให้ว่างเบา
ถ้าวางได้ ก็ไม่เศร้า.......เข้าทางธรรม

ครูเล็ก ลำปาง 8/2/64
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us