ครูเล็ก ลำปาง 1/6/64

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 1/6/64

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

เรื่องความเป็น ความตาย ใครก็ถือ
เพราะมันคือ จุดหมาย ต้องไปถึง
ถ้าใส่ใจ ใฝ่รู้ อย่างลึกซึ้ง
ถ้าเข้าถึง ก็เข้าใจ ในวังวน
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ในภูมิภพ
คือเกิดขึ้น เพื่อจบ สู่ปลายผล
เป็นวงจร คุณธรรม ชี้นำตน
ให้รับรู้ ว่าทุกคน ไม่พ้นตาย
เพราะชีวิต คนทั้งหลาย ต่างใฝ่สุข
จนมองเลย ข้ามทุกข์ ที่วนว่าย
พยายาม มองสุข มองสบาย
จนลืมมอง จุดสุดท้าย ไว้เตือนตน
ต่างดิ้นรน ต่อสู้ ดูร้อนรุ่ม
แต่ละก้อน แต่ละกลุ่ม ดูสับสน
ต่างชิงไหว ชิงพริบ อย่างอดทน
บ้างชิงเล่ห์ ชิงกล จนน่าเอือม
หนทางสู่ ยศศักดิ์ หนักสาหัส
ถ้าผู้ใด ใช้ทางลัด ก็มักเสื่อม
เกียรติ ศักดิ์ศรี บริสุทธิ์ นั้นสุดเงื้อม
ได้โดยดี ไม่มีเสื่อม เพราะ"ศรัทธา"
ในยามดี มียศถาฯ มีอำนาจ
แม้วาจา ก็เด็ดขาด ดูแกร่งกล้า
หมดอำนาจ ลงเมื่อใด ในทันตา
สิ่งที่ผ่าน ก็จะลา อย่าแปลกใจ

ครูเล็ก ลำปาง 1/6/64
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

ข่าวกิจกรรม

Message us