ครูเล็ก ลำปาง 10/12/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 10/12/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

เสมอภาค ทั่วหน้า...........อย่าสับสน
ที่ทุกคน จะต้องมี...............ไม่แผกผัน
เราทุกคน ต่างได้รับ...........ไม่ต่างกัน
ไม่แบ่งแยก ชนชั้น...........เขาหรือเรา
จตุบท กฎกรรม..................ค้ำชีวิต
ไม่ว่าถูก หรือผิด...............ทั้งเรา-เขา
ได้เหมือนกัน ครบหมด...ตามหนักเบา
จะเป็นเขา หรือเรา.........เท่าเทียมกัน
เกิด แก่ เจ็บ ตาย.................สี่สถาน
เป็นบุญกรรม ที่บันดาล..........ตามวิถี
คือเนื้อหา นาบุญ....................ที่เรามี
ในชาตินี้ ที่รับสรร..............กันทุกคน
จะบรรจบ ครบรอบ........ตามระยะ
ไม่จำกัด ฐานะ.....................บำรุงผล
เป็นวงรอบ กรอบชีวิต......ทั้งสัตว์-คน
จะยาก-ดี มี-จน..................ไม่ต่างกัน
ความเหลื่อมล้ำ ต่ำสูง คือกรรมแต่ง
ไม่อาจทอน อาจแบ่ง........ให้แผกผัน
ทำอย่างไร ผลที่ได้...........ไปตามนั้น
แม้จะดื้อ ดึงดัน....................มันก็เป็น
เวลาเกิด ถึงแก่.................แค่รัดนิ้ว
ตราบที่โลก ยังหมุนติ้ว.....อย่างที่เห็น
เป็นเรื่องกรรม ที่กำหนด...ให้เกิดเป็น
จะร้อน-เย็น เบา-ว่าง.......เราสร้างเอง

ครูเล็ก ลำปาง 10/12/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us