ครูเล็ก ลำปาง 10/12/63

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

ครูเล็ก ลำปาง 10/12/63

วันละกลอน…ออนไลน์…
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

เสมอภาค ทั่วหน้า………..อย่าสับสน
ที่ทุกคน จะต้องมี……………ไม่แผกผัน
เราทุกคน ต่างได้รับ………..ไม่ต่างกัน
ไม่แบ่งแยก ชนชั้น………..เขาหรือเรา
จตุบท กฎกรรม………………ค้ำชีวิต
ไม่ว่าถูก หรือผิด……………ทั้งเรา-เขา
ได้เหมือนกัน ครบหมด…ตามหนักเบา
จะเป็นเขา หรือเรา………เท่าเทียมกัน
เกิด แก่ เจ็บ ตาย……………..สี่สถาน
เป็นบุญกรรม ที่บันดาล……….ตามวิถี
คือเนื้อหา นาบุญ………………..ที่เรามี
ในชาตินี้ ที่รับสรร…………..กันทุกคน
จะบรรจบ ครบรอบ……..ตามระยะ
ไม่จำกัด ฐานะ…………………บำรุงผล
เป็นวงรอบ กรอบชีวิต……ทั้งสัตว์-คน
จะยาก-ดี มี-จน………………ไม่ต่างกัน
ความเหลื่อมล้ำ ต่ำสูง คือกรรมแต่ง
ไม่อาจทอน อาจแบ่ง……..ให้แผกผัน
ทำอย่างไร ผลที่ได้………..ไปตามนั้น
แม้จะดื้อ ดึงดัน………………..มันก็เป็น
เวลาเกิด ถึงแก่……………..แค่รัดนิ้ว
ตราบที่โลก ยังหมุนติ้ว…..อย่างที่เห็น
เป็นเรื่องกรรม ที่กำหนด…ให้เกิดเป็น
จะร้อน-เย็น เบา-ว่าง…….เราสร้างเอง

ครูเล็ก ลำปาง 10/12/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us