ครูเล็ก ลำปาง 11/11/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 11/11/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ยามขาขึ้น ยืนตรงไหน...........ก็สง่า
ดูหน้าตา ก็สดใส...........ไร้หม่นหมอง
ยามขาขึ้น คือช่วงดี.............นาทีทอง
ให้เร่งทำ ความดีป้อง.......ให้มองไกล
คุณความดี จะปกป้อง......จะรองรับ
จะสะท้อน ย้อนกลับ......อย่างยิ่งใหญ่
คุณความดี ค่ือศรัทธา....ความจริงใจ
จะคงอยู่ ตลอดไป...............ไม่ร้างรา
ความจริงใจ ที่จะได้.....ไม่ฉาบฉวย
ยังคงเหลือ เพื่อเอื้ออวย ช่วยเยือนเหย้า
จะวนเวียน อยูใกล้ๆ...........ไม่ไกลเรา
จะบั่นทอน และบรรเทา..ทุกข์ทั้งมวล
ไม่ทอดทิ้ง ให้ตัวเรา....เศร้าจมทุกข์
จะหนุนนำ ทำสุข...............ไม่ผันผวน
จะเบ่งบาน สำราญใจ........ให้ชื่นชวน
ตามประมวล แห่งความดี........ที่ทำไว้
ผลกระทำ ยามขาขึ้น.....จะยืนหยัด
กระจ่างชัด ยามขาลง........อย่าสงสัย
ทั้งความรัก ความศรัทธา ..จะอย่างไร
คือผลพวง ที่จะได้.....ไม่เปลี่ยนแปลง
อย่าระเริง เหลิงหลง............ทนงว่า
เรานั้นคือ ผู้กล้า...............อวดกำแหง
การแบ่งปัน ให้น้ำใจ.....อย่างแห้งแล้ง
ทุกๆอย่าง กระจ่างแจ้ง.......ยามขาลง

ครูเล็ก ลำปาง 11/11/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us