ครูเล็ก ลำปาง (11/2/64)

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 11/2/64

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ซินเซีย ยู่อี่......ซินนี้ฮวดภช้.............
เสียงดัง ทั่วไทย................ให้สุขสันต์
วันตรษจีน ต่างอวยชัย........ให้แก่กัน
อายุมั่น มั่งมี......................อเนกนันต์
วันตรุษจีน พี่น้องไทย....... ก็ได้ร่วม
เป็นศูนย์กลาง หลอมรวม. สมานฉันท์
ทั้งจีน-ไทย ใช่อื่นไกล........พี่-น้องกัน
สายสัมพันธ์ สรรสุข.............ทุกเวลา
ลูกไทย เชื้อสายจีน.......ทุกถิ่นฐาน
ต่างสืบสาน ประเพณี......กันถ้วนหน้า
บรรพบุรุษ ทวยเทพ...............เทวดา
ต่างได้รับ การศรัทธา.......และผูกพัน
คำอวยชัย ให้พร...........สะท้อนผล
สรรพสิ่ง มิ่งมงคล.............เกษมสันต์
สุขพิพัฒน์ สวัสดี..................ที่ให้กัน
สุขเกษม ถ้วนทั่วกัน..............นิรันดร
วันตรุษจีน ขึ้นปีใหม่........ขอให่สุข
หมดสิ้นทุกข์ นิรันตราย ให้หลุดถอน
ให้มั่งมี ศรีสุข.................ในทุกตอน
แม้ยามกิน ยามนอน.........,....ก็สุขใจ
ไม่เจ็บไข้ ได้ป่วย..ช่วยสร้างสรรค์
จงร่ำรวย ในศีลทาน..........สุขสดใส
ขอเหล่าเซียน บนฟ้า........มาอวยชัย
ส่งความสุข และอวยชัย.....ให้ทุกคน

ครูเล็ก ลำปาง 11/2/64
>>>>>>>>>>>>>>+<<<><<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us