ครูเล็ก ลำปาง 12/11/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 12/11/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

การอันใด ไม่แจ้งชัด......อย่าตัดสิน
เอากำปั้น ไปทุบดิน.......ถูก-ชอบไหม
ยิ่งรู้คืบ พูดศอก.................กรอกหูไว้
ก็ย่อมจำ จนฝังใจ..................ไม่รู้ลืม
ไม่ว่าเด็ก หรือผู้ใหญ่.....ไม่แตกต่าง
ถ้าถูกวาง เงื่อนไข...........หลงได้ปลื้ม
เหมือนสะกด ให้ปิดกั้น...จนเคลื้มครึ้ม
ก็ผูกจิต ติดตรึม...................จนลืมตัว
เมื่อถูกฝัง ขังความคิด.......จิตก็ดับ
ไม่เปิดช่อง เพื่อรองรับ.........กำกับหัว
ความรู้สึก ปฏิเสธ..............เป็นเขตรั้ว
เพราะทุกอย่าง ถูกฝังหัว..กลัวรนราน
ก็ได้แต่ ฟังต่อ................เพื่อเล่าต่อ
ก็เติมแต่ง เอาจนพอ..........ใช้เล่าขาน
ด้วยระบบ ที่ไม่แก้.............แต่โบราณ
ได้สืบทาน สานต่อ........... ......ไม่รอรี
ก่อนตัดสิน การใดๆ.........ให้แจ้งชัด
อย่าวู่วาม ขืนขัด..................จัดเต็มที่
ควรรอบคอบ ประกอบกิจ......คิดให้ดี
ให้ใช้หลัก ใช้วิธี.................ที่แยบยล
ถ้าไม่ใช่ ในภายหลัง.......ก็พังเพียบ
ถ้าไม่ใช้ ความคมเฉียบ....แห่งเหตุผล
เกิดผิดพลาด ถึงแม้เคลียร์...ก็เสียคน
ก่อนตัดสิน ในทุกหน...........ต้องระวัง

ครูเล็ก ลำปาง 12/11/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us