ครูเล็ก ลำปาง. 13/1/64

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง. 13/1/64

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

กาลกับกาย เปลี่ยนแปลง แรงเริ่มหาย
ทุกๆอย่าง เริ่มเสื่อมคลาย.....ไม่คงอยู่
ต้องเตรียมใจ ให้เท่าทัน.........หันไปดู
ทั้งสังคม การเป็นอยู่.......ควรอย่างไร
ต้องเตรียมตัว เตรียมใจ ไว้ให้พร้อม
คือรู้ยอม รู้รับ......................ปรับนิสัย
เพื่ออยู่เย็น อยู่สุข................อยู่สบาย
ให้เบาว่าง วางได้................ไม่ร้อนรน
เมื่อล่วงวัย ให้รับรู้...........อยู่สันโดษ
อย่าเที่ยวโกรธ โทษลูกหลาน มันไร้ผล
ขอให้คิด วินิจฉัย..................ในวัยตน
จะหลงเหลือ อีกกี่คน........ที่เหมือนเรา
ความแก่เฒ่า ใช่จะมี......ใครชื่นชอบ
แต่ถ้ามอง รายรอบ...........จะหายเศร้า
เรื่องจะแก่ ใช่ว่าง่าย.............ให้คิดเอา
กว่าจะแก่ ได้เท่าเรา............นานเท่าไร
ทุกชีวิต อยากมั่งมี............และศรีสุข
แต่ปัญหา และความทุกข์.......ก็อยู่ใกล้
ฐานฐานะ จะสูงต่ำ...........หรืออย่างไร
แต่สุข-ทุกข์ ภายในใจ.....ไม่เหมือนกัน
คนสูงวัย จะสุกใส............เมื่อใจสุข
กายสมบูรณ์ ไร้ความทุกข์..ยิ่งสุขสันต์
สุขภาพ กาย-ใจ.................ให้สัมพันธ์
ถ้าเท่าทัน มันก็จบ..............พบสุขจริง

ครูเล็ก ลำปาง. 13/1/64
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us