ครูเล็ก ลำปาง 15/10/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 15/10/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

เมื่อวันวาน ใจจดจ่อ.........รอฟังข่าว
เฝ้าติดตาม ช่าวคราว....อย่างป่วนปั่น
ตั้งแต่เช้า ตามข่าว..............ตลอดวัน
ก็ได้เห็น ความมุ่งมั่น.............ที่จริงใจ
จะไม่เกียว เป้าหมาย......ในท้ายสุด
แต่กลัวว่า จะสดุด............ตอไม้ใหญ่
การต่อสู้ เรียกร้อง......ประชาธิปไตย
เห็นแต่ไหน แต่ไร...............ได้แต่ลม
ได้ขัดแย้ง ความรุนแรง แบ่งฝั่งฝ่าย
เบาก็เจ็บ หนักก็ตาย..........น่าขื่นขม
วีระชน ผู้กล้า...................ปัญญาคม
ต้องตาย-เจ็บ เก็บข่ม อย่างตรมตรอม
สิบสี่ตุลา พ.ศ. นี้...............มีให้เห็น
ปมประเด็น เห็นต่าง.......ทั้งตรง-อ้อม
ทั้งคมคิด คมคำ..............ทำไว้พร้อม
ทั้งแข็งกร้าว อ่อนน้อม ....เทศะ-กาล
ต่างคาดหมาย แม้ไม่ตาย..ก็คงเจ็บ
คงได้ไล่ ตามเก็บ............ซากสังขาร
คงก่นเกลื่อน เหมือนหนึ่งเก้า ที่ร้าวราน
จำฝั่งจิต ติดวิญญาน.......ความทมิฬ
ปัญญาเฉียบ ทำการ.........ด้วยสติ
มีบางส่วน น่าตำหนิ............ต้องติฉิน
ถ้อยภาษา ต้องละมุน.,.......ให้คุ้นชิน
ทุกระดับ ชนได้ยิน............ย่อมยินดี

ครูเล็ก ลำปาง 15/10/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us