ครูเล็ก ลำปาง 16/12/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 16/12/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

เมื่อมีสุข ก็จงสุข...........อยู่ในกรอบ
ให้คิดทำ สิ่งที่ชอบ..........ประกอบผล
ขอเพียงสุข ที่เกิดได้............ในตัวตน
เป็นมงคล ไม่วนวุ่น...............ไม่ขุ่นมัว
ถึงคราทุกข์ ถ้าเท่าทัน.......มันก็ง่าย
อยู่ไม่นาน มันก็คลาย.........ไม่หนักหัว
หากคิดดี ทำดีไว้.............อย่าได้กลัว
เหมือนมีทุน ปกป้องตัว........ให้พ้นภัย
สุขหรือทุกข์ ถ้าเท่าทัน.......มันก็จบ
ทุกๆอย่าง กระจ่างครบ........สิ้นสงสัย
ถ้าสัมผัส สรรพสิ่ง..........อย่างจริงใจ
ก็จะรู้ ว่าอย่างไร..............จนได้ความ
สุขหรือทุกข์ อยู่ที่ใจ.......จะใฝ่ชอบ
จะเห็นมี รายรอบ......และหลากหลาม
ค่าของคน ที่ศักดิ์ศรี.........และดี-งาม
ถ้าศรัทธา พยายาม.........ย่อมเป็นไป
ทุกมวลสุข ถ้าสงบ.............ก็พบสุข
ถ้าวุ่นวาย ก็คงทุกข์.............ตามนิสัย
ทั้งสุข-ทุกข์ คือผลกรรม.........ที่ทำไว้
ทำอย่างไร ทำอะไร............ได้ผลนั้น
บุญคือบุญ กรรมคือกรรม ที่ทำแต่ง
จะชัดเจน แจ่มแจ้ง......ตามแต่งสรรค์
อย่าให้ค่า ความสุข-ทุกข์..เป็นสำคัญ
มันไม่อยู่ ตราบนิรันดร์ แค่เดี๋ยวเดียว

ครูเล็ก ลำปาง 16/12/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us