ครูเล็ก ลำปาง 16/12/63

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

ครูเล็ก ลำปาง 16/12/63

วันละกลอน…ออนไลน์…
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

เมื่อมีสุข ก็จงสุข………..อยู่ในกรอบ
ให้คิดทำ สิ่งที่ชอบ……….ประกอบผล
ขอเพียงสุข ที่เกิดได้…………ในตัวตน
เป็นมงคล ไม่วนวุ่น……………ไม่ขุ่นมัว
ถึงคราทุกข์ ถ้าเท่าทัน…….มันก็ง่าย
อยู่ไม่นาน มันก็คลาย………ไม่หนักหัว
หากคิดดี ทำดีไว้………….อย่าได้กลัว
เหมือนมีทุน ปกป้องตัว……..ให้พ้นภัย
สุขหรือทุกข์ ถ้าเท่าทัน…….มันก็จบ
ทุกๆอย่าง กระจ่างครบ……..สิ้นสงสัย
ถ้าสัมผัส สรรพสิ่ง……….อย่างจริงใจ
ก็จะรู้ ว่าอย่างไร…………..จนได้ความ
สุขหรือทุกข์ อยู่ที่ใจ…….จะใฝ่ชอบ
จะเห็นมี รายรอบ……และหลากหลาม
ค่าของคน ที่ศักดิ์ศรี………และดี-งาม
ถ้าศรัทธา พยายาม………ย่อมเป็นไป
ทุกมวลสุข ถ้าสงบ………….ก็พบสุข
ถ้าวุ่นวาย ก็คงทุกข์………….ตามนิสัย
ทั้งสุข-ทุกข์ คือผลกรรม………ที่ทำไว้
ทำอย่างไร ทำอะไร…………ได้ผลนั้น
บุญคือบุญ กรรมคือกรรม ที่ทำแต่ง
จะชัดเจน แจ่มแจ้ง……ตามแต่งสรรค์
อย่าให้ค่า ความสุข-ทุกข์..เป็นสำคัญ
มันไม่อยู่ ตราบนิรันดร์ แค่เดี๋ยวเดียว

ครูเล็ก ลำปาง 16/12/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us