ครูเล็ก ลำปาง 16/2/64

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 16/2/64

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ทุกความคิด จะผ่านกรอง ของใจก่อน
อาจจะมี ความซับซ้อน..ยอกย้อนแฝง
หรืออาจมี คมความคิด..........ที่รุนแรง
และอาจมี คมธรรมแต่ง เพื่อแจ้งเตือน
ทุกความคิด ล้วนมีค่า..อย่ามองข้าม
เพราะนั่นคือ ความงาม ใช่ความเถื่อน
คือผลึก ที่แข็งแกร่ง.........ไม่ลืมเลือน
ก่อประโยชน์ สะกิดเตือน คอยห่วงใย
มีคมคำ ขำขัน.................อันคมเข้ม
ว่าความคิด ไว้เต็มๆ...............สว่างใส
ที่ว่าเครียด เพราะ"คิดวน".....กังวลใจ
ถ้าสับสน ละเรื่องใหญ่....."คิดมาก"จัง
อยากสบาย ให้"คิดง่าย..ไม่คิดยาก"
ยิ่งลำบาก ถ้า"คิดนาน"....เกินกาลหวัง
เปลี่ยนวิธี มุมความคิด..........ไม่ติดรั้ง
และเบิกบาน แทบทุกครั้ง....เมื่อ"คิดดี"
ทุกครั้งครา ถ้าจะคิด.......จิตต้องนิ่ง
เพราะทุกสิ่ง คือสัญญาณ.........คือวิถี
วลีเด็ด จากคมติด..............สรรพ์จะมี
ย่อมต้องมี พวงผล.............จนนิรันดร์
จะทำ-พูด ทุกๆครั้ง..........ต้องชั่งจิต
จะต้องกรอง ต้องคิด..แบบสร้างสรรค์
ถ้าคิดดี คิดชอบ................ตอบโต้กัน
ย่อมก่อเกิด แต่สุขสันต์..........นิรันดร

ครูเล็ก ลำปาง 16/2/64
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us