ครูเล็ก ลำปาง 17/12/63

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

ครูเล็ก ลำปาง 17/12/63

วันละกลอน…ออนไลน์…
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<><<<<<

ให้มองโลก ธรรมดา……….อย่าวิตก
จะสวรรค์ หรือนรก……..อย่าหวั่นไหว
จะแสนสุข ทุกข์เข็ญ……….ให้เป็นไป
ต้องระงับ ปรับได้………..อย่าไปทุกข์
ปล่อยให้ลง ปลงให้ได้….อย่าไปวุ่น
ทำอารมณ์ มัวขุ่น……………..จนไร้สุข
ต้องเข้มแข็ง แต่งปรับ………ทั้งรับ-รุก
ตั้งสติ เพื่อปลอบปลุก..ปลดทุกข์ร้อน
อย่ามัวทน อยู่กับทุกข์…….ไม่สุกใส
ทำอะไร ให้ชั่งใจ……………ถ้วนถี่ก่อน
วางระบบ การคิด-ทำ……….เป็นตอนๆ
อันใดก่อน อันใดหลัง…………ให้ชั่งใจ
ที่สำคัญ และจำเป็น…….อย่าเย็นนิ่ง
ใดที่เร่ง แม้จำวิ่ง…………….ก็ต้องไหว
จะไม่มัว ชักช้า………………….ทำร่ำไร
ส่วนที่ไว ก็ต้องไว……………ให้ทันการ
สังคมโลก สังคมคน………ท้นปัญหา
อยู่ที่ค่า และราคา…………เป็นมูลฐาน
ทั้งการพูด การคิด…………การทำงาน
การวิเคราะห์ วิจารณ์……….กาลเวลา
ที่ลึกซึ่ง ถึงแก่น……………สารสาระ
ต้องจับจ้อง ทุกขณะ……..มองปัญหา
ทั้งคุณงาม ความดี……..ความศรัทธา
ล้วนเป็นกฎ สัญญา……………อนิจจัง

ครูเล็ก ลำปาง 17/12/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us