ครูเล็ก ลำปาง 17/12/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 17/12/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<><<<<<

ให้มองโลก ธรรมดา..........อย่าวิตก
จะสวรรค์ หรือนรก........อย่าหวั่นไหว
จะแสนสุข ทุกข์เข็ญ..........ให้เป็นไป
ต้องระงับ ปรับได้...........อย่าไปทุกข์
ปล่อยให้ลง ปลงให้ได้....อย่าไปวุ่น
ทำอารมณ์ มัวขุ่น.................จนไร้สุข
ต้องเข้มแข็ง แต่งปรับ.........ทั้งรับ-รุก
ตั้งสติ เพื่อปลอบปลุก..ปลดทุกข์ร้อน
อย่ามัวทน อยู่กับทุกข์.......ไม่สุกใส
ทำอะไร ให้ชั่งใจ...............ถ้วนถี่ก่อน
วางระบบ การคิด-ทำ..........เป็นตอนๆ
อันใดก่อน อันใดหลัง............ให้ชั่งใจ
ที่สำคัญ และจำเป็น.......อย่าเย็นนิ่ง
ใดที่เร่ง แม้จำวิ่ง................ก็ต้องไหว
จะไม่มัว ชักช้า......................ทำร่ำไร
ส่วนที่ไว ก็ต้องไว...............ให้ทันการ
สังคมโลก สังคมคน.........ท้นปัญหา
อยู่ที่ค่า และราคา............เป็นมูลฐาน
ทั้งการพูด การคิด............การทำงาน
การวิเคราะห์ วิจารณ์..........กาลเวลา
ที่ลึกซึ่ง ถึงแก่น...............สารสาระ
ต้องจับจ้อง ทุกขณะ........มองปัญหา
ทั้งคุณงาม ความดี........ความศรัทธา
ล้วนเป็นกฎ สัญญา...............อนิจจัง

ครูเล็ก ลำปาง 17/12/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us