ครูเล็ก ลำปาง 18/11/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 18/11/63

ันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

เมื่อเหตุบ้าน การเมือง........เริ่มปะทุ
กว่าจะได้ บรรลุ...........เกินคาดหมาย
ทุกคราวครั้ง เป็นข่าวเก็บ ทั้งเจ็บตาย
กว่าเนื้อข่าว จะคลี่คลาย.....ก็เลยลาม
เหตุที่เกิด ความขัดแย้ง....ที่แรงร้าย
พอถึงจุด จบท้าย.........เกินหมายห้าม
ก็จะมี ผู้หวังร้าย.................ไล่ต่อตาม
ที่จะสาว สร้างความ............ตามวงจร
ต้องสร้างเหตุ สร้างเรื่อง ให้เตืองขุ่น
ให้เกิดเหตุ ที่วายวุ่น..........เอาไว้ก่อน
ให้สะดุด หยุดประเด็น........เป็นตอนๆ
เล่นฝ่ายข้าง ไม่ผันผ่อน....ส่อสันดาน
ชั่วเป็นดี ดีเป็นชั่ว...........น่ากลัวสุด
ในวังวน ของมนุษย์....สุดหยาบหยาม
ด้วยหมกมุ่น ตัวตัณหา พาเสื่อมทราม
จึงมานะ พยายาม....,.........ตามใจตน
ผลประโยชน์ กับคุณธรรม..นำไฉน
ก็คงต้อง ถามใจ................ในเหตุผล
แต่ถ้านึก ถึงศักดิ์ศรี......ความเป็นคน
นั้นย่อมขึ้น กับตัวตน........วังวนกรรม
คนหวังดี มีปัญหา...............น่าฉงน
คนหวังร้าย ทนงตน........บนพงหนาม
คนทำดี เพราะคิดดี............มีคม-งาม
คนต่ำทราม ไม่ขามคลั่ง...นั่งรอกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 18/11/63
>>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us