ครูเล็ก ลำปาง 18/2/64

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 18/2/64

วันละกลอน...ออนไลน์
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

งานการเมือง ในสภาฯ.....ช่างน่าคิด
จะใครถูก หรือใครผิด.........สุดคิดได้
วัฒนธรรม การเมือง..........เรื่องไทยๆ
อยู่อย่างสุข อยู่อย่างไทย ต้องอยู่เป็น
บนเวที ชิวหา..................สัประยุทธ์
อภิปราย กันสุดๆ..............เล่นจุดเด่น
พวกจ้องค้าน ค้านตะบัน...ทุกประเด็น
พวกพูดเป็น ก็เล่นลิ้น.......กินยกเรือน
มวลปัญหา มากมาย...มีหลายหลาก
ค้นข้อมูล เอาไว้มาก กันคลาดเคลื่อน
ข้อมูลมาก เมื่อเปิดท่อ......ก็กระเทือน
ไม่อาจลบ กลบเกลื่อน...... ฐานข้อมูล
ในวังวน คนการเมือง...เรื่องซับซ้อน
หลายๆคน หลบร้อน............ที่ครุกรุ่น
หวังจะพึ่ง ที่เย็น................เป็นใบบุญ
หวังซบอิง แหล่งทุน............บุญนำพา
ภาพปรากฏ ต่อหน้า..ประชาราษฎร์
ผู้ทรงเกียรติ ที่เขลาขลาด...มาดขี้ข้า
เกียรติยศ ศักดิ์ศรี.........ความศรัทธา
ถูกครอบงำ ด้วยเงินตรา...น่าเสียดาย
ค่าของคน อยู่ที่เกียรติ.และศักดิ์ศรี
แต่ถ้าหาก ใครไม่มี............ก็เสียหาย
หวังประโยชน์ แค่เงินตรา พาวอดวาย
กว่าคิดได้ มันก็สาย............ไร้ค่า คน

ครูเล็ก ลำปาง 18/2/64
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us