ครูเล็ก ลำปาง 19/11/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 19/11/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

เวทีชีวิต นานาจิต..............นานาผล
บนกงกรรม ที่เวียนวน........บนตัณหา
ทุกชีวิต ต่างย้อนถอย.........คอยเวลา
จะเร็ว-ช้า ต่างต้องไป..........ไม่ละเว้น
ในยามอยู่ ยามยัง.............ไม่ยั้งคิด
ต่างกระทำ ตามจริต........ตามคิดเห็น
ต่างคอยจ้อง ช่องทาง...สร้างประเด็น
ต่างอยู่ ต่างเป็น...............ไปตามทาง
ไม่มีใคร ถูก-ผิด...............ถ้าคิดชั่ง
เมื่อเขามั่ง เรามั่ง............ทั้งลึก-กว้าง
ถ้าเปรียบหนู หนูไต่.........ไปตามทาง
ไม่เที่ยวขวาง ทางแมว.....ชักแถวเมิน
คนคือคน ไม่จนใจ.............ไร้สาระ
มีศักดิ์ศรี มีสัจจะ...............ใช่ผิวเผิน
รู้กาละ เทศะ...................ไม่กล้ำเกิน
ทุกเป้าหมาย ใช่บังเอิญ....แต่เอาจริง
ไร้ทุนทรัพย์ ก็จัดแจง.....ใช้แรงทุ่ม
ใช้ก้อนกลุ่ม รวมพลัง...........ไม่นั่งนิ่ง
รักและห่วง ด้วยใจ...........ไม่ทอดทิ้ง
แม้จะจน แต่ใจจริง............คือจริงใจ
เวทีชีวิต นานาจิต...........นานาหวัง
จะหวังว้าง หรือจริงจัง.....ยังหวังไหว
แม้หวังคุด ก็ไม่หยุด..........หวังต่อไป
ชั้นความหวัง จะอย่างไร..ไม่เกี่ยวกัน

ครูเล็ก ลำปาง 19/11/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us