ครูเล็ก ลำปาง 19/2/64

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 19/2/64

วันละกลอน...ออนไลน์
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

แม้โลกหมุน ก็คงหมุน.........ตามวิถี
จะไม่มี เหวี่ยงวีน................แม้ขื่นขม
โลกคือโลก ใช่หลับไหล...ไร้อารมณ์
โลกยังตื่น ยังชื่นชม...ความกลมกลืน
โลกอยู่ได้ ก็เพราะมี ......ดีสองด้าน
เฝ้าดูแล สอดประสาน.......ให้ราบรื่น
ดี-ไม่ดี สม-ไม่สม..............ล้มแล้วยืน
ไม่มีใคร ที่จะฝืน...............ได้ตามใจ
เป็นกำหนด กฎของโลก ใช่เติมแต่ง
ไม่อาจแบ่ง ให้เบี่ยงเบน.. เป็นน้ำไหล
กฎของโลก คือกฎกรรม........ที่ทำไว้
ส่วนขาดทุน หรือกำไร........ให้คอยดู
โลกไม่วุ่น ขุ่นข้อง........มองพลโลก
ต่างคลุกเคล้า สุข-โศก......ร่วมกันอยู่
ต่างใช้จิต ใช้ปัญญา.........อันพรั่งพรู
เข้าโรมรัน ต่อสู้...................ดูวุ่นวาย
โลกสงบ แต่พลโลก........ไม่ยอมจบ
ต่างตั้งหลัก สู้รบ..........อย่างกระหาย
รู้ทั้งรู้ สุดท้าย....................ที่สุดท้าย
พลโลก ไม่พ้นตาย...........แม้คนเดียว
ยามชีพยัง หวังอะไร........ได้ทั้งสิ้น
ยามสิ้นใจ กายฝังดิน.....สิ้นข้องเกี่ยว
ไม่สามารถ เอาไปได้.....แม้แดงเดียว
เป็นคมธรรม ที่แรงเชี่ยว พร่ำเตือนคน

ครูเล็ก ลำปาง 19/2/64
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us