ครูเล็ก ลำปาง 2/1/64

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 2/1/64

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

วันปีใหม่ ผ่านไป.......แบบไร้หมาย
เพราะโควิด อันตราย.........ก่อปัญหา
แตกต่างจาก วันปีใหม่........ที่แล้วมา
มีแต่สุข สุดหรรษา.............น่าชื่นชม
อยากเห็นความ สดใหม่....วันปีใหม่
อยากเห็นความ สดใส......และสุขสม
อยากเห็นความ สดชื่น..ความรื่นรมย์
อยากเห็นความ อภิรมย์.....เกิดทั่วไป
ไม่อยากเห็น ความเหงา ความเศร้าโศก
ไม่อยากเห็น ความวิโยค........สุดวิสัย
ไม่อยากเห็น ความทุกข์......สภาพใด
ไม่อยากเห็น ความยิ่งใหญ่...ที่ไม่จริง
ปีเก่าผ่าน สานใหม่.....อยากให้สุข
ส่วนอันใด ที่เป็นทุกข์.......อย่าทนนิ่ง
ทุกข์จะเล็ก หรือใหญ่.........ให้เอาทิ้ง
จะอย่างไร ให้ประวิง.......ไม่ผ่านเลย
ปีเก่าที่ เราหมอง..ครอบครองทุกข์
เข้าปีใหม่ ให้พบสุข.....อย่าเชือนเฉย
ถ้าพบสุข จงเสพสุข.......อย่าเมินเลย
ตั้งสังเกตุ เอาสิ่งเคย......มาเหนี่ยวนำ
ตั้งต้นใหม่ ให้คิดดี...........รับปีใหม่
จะสรรค์สร้าง สิ่งใดๆ.....ให้เพียรพร่ำ
งานหน้าที่ มีมากมาย..........ให้เร่งทำ
ให้ตามบุญ ตามกรรมบ้าง....ในบางที
อย่าปล่อยให้ ปีใหม่......คล้ายปีเก่า
หนักคือหนัก เบาคือเบา......เอาเต็มที่
กาลผ่านผัน เดี๋ยวมัน............ก็ผ่านปี
ให้คิด พูด และทำดี.............อย่ารีรอ

ครูเล็ก ลำปาง 2/1/64
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us