ครูเล็ก ลำปาง 2/10/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 2/10/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ตื่นแต่เช้า ไม่ร่ำไร........ส่งไลน์ก่อน
หลังตื่นนอน ไม่แปรงฟัน....มันยังไหว
แต่จะผิด เพียงแค่คิด.........ไม่ส่งไลน์
หรือชักช้า เขารอสาย........ไม่ได้การ
ส่งภาพวิว ภาพดอกไม้...ในยามเช้า
รูปพระพุทธ พระอริยเจ้า....อธิษฐาน
กลอนออนไลน์ สายธรรมะ....บริการ
จูงจริต บริหาร................สานปัญญา
พบสาระ ควรรู้....................ดูว่าใช่
ก็เร่งโหลด ลงไลน์...............ใจอาสา
สุขภาพ กาย-ใจ............ใครโพสต์มา
ก็แชร์ต่อ มิรอช้า.................น่าชื่นใจ
คนเล่นไลน์ ใช่เพราะว่าง...นั่งเฉยๆ
เพราะทำดี จนคุ้นเคย....และโปร่งใส
ทุกข้อมูล ข่าวสาร..............ที่แชร์ไป
จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่.......ให้ช่วยดู
สังคมเมือง อยู่ยาก.......มากปัญหา
ในบางสิ่ง ที่ได้มา..................ดูว่าหรู
แต่เบื้องหลัง เป็นอย่างไร......ถ้าได้รู้
อาจสลด และหดหู่............หรูไม่จริง
ก็คงมี คนเล่นไลน์.............ใจอาสา
ใช้สมอง ใช้ปัญญา..............มาวุ่นวิ่ง
ถ้าใช้ถูก ใช้เป็น..........เน้นความจริง
ก็จะทำ ให้ทุกสิ่ง.................ไม่นิ่งงัน

ครูเล็ก ลำปาง 2/10/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us