ครูเล็ก ลำปาง 2/12/63

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

ครูเล็ก ลำปาง 2/12/63

วันละกลอน…ออนไลน์…
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

อันความรัก ถ้ามีให้………ใครก็ชอบ
ส่วนจะมอบ ความวางใจ….ให้ช่างเขา
ขอเพียงเขา ได้รับรู้………….เพ่งดูเอา
ว่าความรัก จากใจเรา……ประมาณใด
ความห่วงใย ไม่ว่าใคร….หากได้รับ
ก็ระงับ ความแห้งเฉา………..ให้สดใส
ทุกๆอย่าง ที่เป็นเหตุ……….ให้ทุกข์ใจ
เพราะห่วงใย จึงทำให้…..ไร้ทุกข์พลัน
ความหวังดี ถ้าใครมี…….ย่อมศรีสุข
ความหวังดี ไม่มีทุกข์……..และขีดขั้น
ความหวังดี คือจริงใจ………….มีให้กัน
ความหวังดี คือสัมพันธ์……..อันมั่นคง
ปีหก-สาม เริ่มจางหาย……สลายแน่
หลายๆคน ก็เริ่มแก่……….เริ่มลืมหลง
ในบางคน เริ่มมองโลก แบบปล่อยปลง
และหลายคน เริ่มพะวง……..ห่วงชีวิต
ปีหก-สาม จะอย่างไร ให้ปล่อยผ่าน
อย่าเก็บเอา มาเป็นงาน……..สานจริต
ลองมองหา สิ่งดีๆ…………….ที่ควรคิด
ทวนถูก-ผิด ก่อนเริ่มใหม่……ให้ปรีดา
ทั้งความรัก ความห่วงใย..และหวังดี
ทั้งสามอย่าง ล้วนดี…………..มีคุณค่า
เพราะทั้งหมด คือสุดจิต….แห่งเมตตา
เป็นนาบุญ เป็นศรัทธา…….ค่าของคน

ครูเล็ก ลำปาง 2/12/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us