ครูเล็ก ลำปาง 2/12/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 2/12/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

อันความรัก ถ้ามีให้.........ใครก็ชอบ
ส่วนจะมอบ ความวางใจ....ให้ช่างเขา
ขอเพียงเขา ได้รับรู้.............เพ่งดูเอา
ว่าความรัก จากใจเรา......ประมาณใด
ความห่วงใย ไม่ว่าใคร....หากได้รับ
ก็ระงับ ความแห้งเฉา...........ให้สดใส
ทุกๆอย่าง ที่เป็นเหตุ..........ให้ทุกข์ใจ
เพราะห่วงใย จึงทำให้.....ไร้ทุกข์พลัน
ความหวังดี ถ้าใครมี.......ย่อมศรีสุข
ความหวังดี ไม่มีทุกข์........และขีดขั้น
ความหวังดี คือจริงใจ.............มีให้กัน
ความหวังดี คือสัมพันธ์........อันมั่นคง
ปีหก-สาม เริ่มจางหาย......สลายแน่
หลายๆคน ก็เริ่มแก่..........เริ่มลืมหลง
ในบางคน เริ่มมองโลก แบบปล่อยปลง
และหลายคน เริ่มพะวง........ห่วงชีวิต
ปีหก-สาม จะอย่างไร ให้ปล่อยผ่าน
อย่าเก็บเอา มาเป็นงาน........สานจริต
ลองมองหา สิ่งดีๆ................ที่ควรคิด
ทวนถูก-ผิด ก่อนเริ่มใหม่......ให้ปรีดา
ทั้งความรัก ความห่วงใย..และหวังดี
ทั้งสามอย่าง ล้วนดี..............มีคุณค่า
เพราะทั้งหมด คือสุดจิต....แห่งเมตตา
เป็นนาบุญ เป็นศรัทธา.......ค่าของคน

ครูเล็ก ลำปาง 2/12/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us