ครูเล็ก ลำปาง 20/10/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 20/10/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ชั่งหัวมัน ชั่งหัวเผือก .เลือกเอาเถอะ
อย่าเผลอปล่อย ให้เปรอะ จนเลอะไหล
อะไรเกิด ปล่อยมันเกิด........ให้เปิดใจ
ให้ปล่อยไป ตามวิบาก......อย่าลากจูง
สรรพสิ่ง ในโลกล้วน.......ดูยอกย้อน
ถ้าไตร่สวน ทวนสะท้อน...... ทั้งต่ำ-สูง
ก็จะพบ ปมปัญหา...................ที่นังนุง
ขอเพียงนับ และปรับปรุง.......บำรุงไป
ให้ปล่อยวาง คือ"ชั่งมัน" สรรจำเพาะ
เอาที่เหมาะ เฉพาะอย่าง.....สร้างนิสัย
หรือ"ชั่งมัน" เมื่อสุดกร่อย ปล่อยมันไป
ภาษาเหนือ คือ"เสี้ยงใจ"...ไม่ทุกข์ทน
การปล่อยวาง กับชั่งมัน คล้ายกันมาก
ใช่เรื่องยาก หากจำแนก เพื่อแผกผล
การปล่อยวาง คือจริต........คือจิตตน
แต่"ชั่งมัน" คือไม่สน...........ไม่ทนมัน

ครูเล็ก ลำปาง 20/10/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us