ครูเล็ก ลำปาง 20/11/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 20/11/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

เราก็ต่าง มีหู................อยู่สองข้าง
แต่ตอนฟัง ความหมายต่าง...ก็ไม่ผิด
พอหูฟัง สั่งสมอง.............ให้ตรองคิด
ส่วนจะถูก หรือผิด...............ที่คิดกัน
เราก็ต่าง มีตา...............อยู่สองข้าง
ตาบางคู่ ไม่เคยว่าง.....แต่สร้างสรรค์
มองทุกอย่าง ใจกว้างๆ...อย่างเท่าทัน
ข้างหลังภาพ สุดแต่สรร.......ให้มั่นใจ
เราก็ต่าง มีปากเดียว....ที่เที่ยวพร่ำ
ทั้งที่เคย พูดประจำ......ยังเผลอไผล
สิ่งที่เห็น สิ่งที่พูด...............ต่างกันไป
เพราะถูกต้อง กับถูกใจ ไม่เหมือนกัน
เราต่างคน ต่างใจ.......ต่างความคิด
ต่างมุมมอง ต่างจริต..........สุดจะสรร
ทั้งมุมมอง มุมคิด.............ผิดแผกกัน
ธรรมดา สามัญ................ของคนเรา
ขอให้มอง เห็นต่าง.........อย่างมีสุข
อย่าได้เก็บ มาเป็นทุกข์......ให้อับเฉา
ความขัดแย้ง ทางความคิด เขากับเรา
เหมือนเส้นผม บังภูเขา........ก็เท่านั้น
ถ้าเขี่ยได้ ใจก็เปิด..............เกิดสติ
ศีล ปัญญา สมาธิ..........มาแต่งสรรค์
เมื่อทุกสิ่ง ธรรมดา...........เป็นสามัญ
ความขัดแย้ง ก็เท่านั้น.......มันแค่เกม

ครูเล็ก ลำปาง 20/11/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us