ครูเล็ก ลำปาง 20/6/64

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 20/6/64

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ไม่ตระหนก แต่ตระหนัก รู้จักป้อง
ระหว่างจ้อง กับระวัง ยังผวา
โควิดจ้อง มองโอกาส ตลอดเวลา
เราอย่าได้ หลงพลาดท่า มันน่ากลัว
แม้จะฉีด เข็มแรก หรือฉีดครบ
อย่าวางใจ ใช่ว่าจบ อย่าเที่ยวมั่ว
จะก่อภัย จะปลอดภัย ในตนตัว
ต้องไม่วุ่น ไปจนทั่ว หรือมั่วมึน
ขอเพียงคิด ตั้งจิตว่า จะอยู่รอด
ต้องปลอดภัย ไปตลอด อย่างสดชื่น
ให้ตั้งหวัง มองไกลๆ ให้ใจชื้น
ความขมขื่น เดี๋ยวมัน ก็ผ่านไป
รัฐท่านรับ ประกันไว้ ไม่มุสา
จะยืนอยู่ คู่ประชา อย่าหวั่นไหว
ทุกๆครั้ง จะกู้มา เพื่อแจกไป
ชาวประชา ได้กับได้ ไม่ยากจน
ถึงวันนี้ เศรษฐกิจ จะต้องเริ่ด
รัฐขยาย ให้เปิด ประเสริฐผล
โรงรับจำนำ ท่านทำไว้ ให้แก้จน
ประชาชน ได้พึ่งพา ทั่วหน้ากัน
มีคำถาม พรุ่งตรง คงตอบยาก
คงลำบาก เพราะประชา เขาด่าลั่น
เขาต่างเหลือ ที่ติดตัว มาเท่านั้น
มีอีนี่ กับไอ้นั่น มัน....เท่าไร

ครูเล็ก ลำปาง 20/6/64
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

ข่าวกิจกรรม

Message us