ครูเล็ก ลำปาง 23/12/63

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

ครูเล็ก ลำปาง 23/12/63

วันละกลอน…ออนไลน์…
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ถ้าข่มใจ ให้สงบ……………..ก็จบสิ้น
แม้ว่าหู จะได้ยิน……………ถ้าเมินเฉย
แม้ดวงตา ถ้ามองเห็น…….ให้ผ่านเลย
ให้วางเฉย นิ่งให้ได้……..,…..ให้ชั่งมัน
อายุ-วัย ใกล้ฝั่ง……..มอง ตรอง คิด
ตลอดช่วง วงชีวิต………….เคยคิดฝัน
อุปสรรค ปัญหา………………สาระพัน
ได้ลุยฝ่า พ้นทุกขั้น………อย่างมั่นใจ
เหลือเวลา เพียงนิด……..ควรคิดชั่ง
ต้องสุขุม ระวัง………………….วินิจฉัย
ถ้าหวังสุข ต้องถูกต้อง….ก่อนถูกใจ
ทำทุกอย่าง ให้โปร่งใส……..ไร้กังวล
วิมุติ คือเบา-ว่าง…………สว่าง สงบ
ทุกๆอย่าง ก็จบ………………ไม่สับสน
ที่สำคัญ นั้นอย่าโกง……ความสุขตน
ไปเที่ยวขน ความทุกข์..ความวุ่นวาย
สุขของตน ผลควรมี…..ที่ความสุข
แล้วไปวน บนกองทุกข์…..จะถูกไหม
ความเป็นจริง สุข-ทุกข์………อยู่ที่ใจ
แล้วทำไม ไม่ใฝ่สุข…….หาทุกข์แทน
จงใช้สุขในวงกรอบ……ที่ชอบหวัง
ด้วยผลบุญ เป็นพลัง…..อันหนักแน่น
บุญที่ทำ กรรมที่ก่อ…..เป็นแก่นแกน
ที่ดีชอบ จะตอบแทน…….เนื้อนาบุญ

ครูเล็ก ลำปาง 23/12/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us