ครูเล็ก ลำปาง 23/12/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 23/12/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ถ้าข่มใจ ให้สงบ.................ก็จบสิ้น
แม้ว่าหู จะได้ยิน...............ถ้าเมินเฉย
แม้ดวงตา ถ้ามองเห็น.......ให้ผ่านเลย
ให้วางเฉย นิ่งให้ได้........,.....ให้ชั่งมัน
อายุ-วัย ใกล้ฝั่ง........มอง ตรอง คิด
ตลอดช่วง วงชีวิต.............เคยคิดฝัน
อุปสรรค ปัญหา..................สาระพัน
ได้ลุยฝ่า พ้นทุกขั้น.........อย่างมั่นใจ
เหลือเวลา เพียงนิด........ควรคิดชั่ง
ต้องสุขุม ระวัง......................วินิจฉัย
ถ้าหวังสุข ต้องถูกต้อง....ก่อนถูกใจ
ทำทุกอย่าง ให้โปร่งใส........ไร้กังวล
วิมุติ คือเบา-ว่าง............สว่าง สงบ
ทุกๆอย่าง ก็จบ..................ไม่สับสน
ที่สำคัญ นั้นอย่าโกง......ความสุขตน
ไปเที่ยวขน ความทุกข์..ความวุ่นวาย
สุขของตน ผลควรมี.....ที่ความสุข
แล้วไปวน บนกองทุกข์.....จะถูกไหม
ความเป็นจริง สุข-ทุกข์.........อยู่ที่ใจ
แล้วทำไม ไม่ใฝ่สุข.......หาทุกข์แทน
จงใช้สุขในวงกรอบ......ที่ชอบหวัง
ด้วยผลบุญ เป็นพลัง.....อันหนักแน่น
บุญที่ทำ กรรมที่ก่อ.....เป็นแก่นแกน
ที่ดีชอบ จะตอบแทน.......เนื้อนาบุญ

ครูเล็ก ลำปาง 23/12/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us