ครูเล็ก ลำปาง 24/11/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 24/11/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

อากาศเปลี่ยน จากฝน เข้าต้นหนาว
เป็นครั้งคราว หนาว-ร้อน ตอนยามค่ำ
ต้องเร่งสร้าง ทุนชีวิต.......โดยกระทำ
ทุกๆส่วน กิจกรรม...............เพื่อดูแล
สุขภาพ ร่างกาย...............ให้รักษา
ต้องหมั่นคอย ตรวจตรา...หาเบาะแส
ให้ได้ชื่อ ว่าอย่างน้อย..คอยเทคแคร์
ให้คลี่คลาย และคอยแก้ ทุกช่องทาง
โบราณกาล มีคำสอน...ให้ประพฤติ
คืออดกลั้น ทนอึด.......และปล่อยว่าง
ถือคำพระ ละส่วนเกิน..เดินสายกลาง
ไม่หลงทาง หลงติด...........ผิดจรรยา
หากอยากเป็น คนดี.........ต้องมีศีล
ประพฤตินำ ทำจนชิน.......ด้วยศีลห้า
จะร่ำรวย ล้นฟ้า-ดิน...........ศีลนำพา
ศีลคือมาตร วัดคุณค่า......ของตัวตน
เมื่อกาย-ใจ เข้มแข็ง...อย่าแรงกล้า
ด้วยสติ และปัญญา.........ย่อมพาผล
ออกกำลัง สร้างวินัย..........ได้แก่ตน
คือสวัสดิ์ พิพัฒน์ผล..........ให้ตนเอง
ออกกำลัง วันละนิด.......จิตแจ่มใส
ทำพอดี ไม่มากไป...........ไม่อวดเก่ง
ทำอารมณ์ สดใส............ให้ฟังเพลง
หรือเล่นเอง รัองเอง.......บรรเลงเลย

ครูเล็ก ลำปาง 24/11/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us