ครูเล็ก ลำปาง 24/11/63

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

ครูเล็ก ลำปาง 24/11/63

วันละกลอน…ออนไลน์…
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

อากาศเปลี่ยน จากฝน เข้าต้นหนาว
เป็นครั้งคราว หนาว-ร้อน ตอนยามค่ำ
ต้องเร่งสร้าง ทุนชีวิต…….โดยกระทำ
ทุกๆส่วน กิจกรรม……………เพื่อดูแล
สุขภาพ ร่างกาย……………ให้รักษา
ต้องหมั่นคอย ตรวจตรา…หาเบาะแส
ให้ได้ชื่อ ว่าอย่างน้อย..คอยเทคแคร์
ให้คลี่คลาย และคอยแก้ ทุกช่องทาง
โบราณกาล มีคำสอน…ให้ประพฤติ
คืออดกลั้น ทนอึด…….และปล่อยว่าง
ถือคำพระ ละส่วนเกิน..เดินสายกลาง
ไม่หลงทาง หลงติด………..ผิดจรรยา
หากอยากเป็น คนดี………ต้องมีศีล
ประพฤตินำ ทำจนชิน…….ด้วยศีลห้า
จะร่ำรวย ล้นฟ้า-ดิน………..ศีลนำพา
ศีลคือมาตร วัดคุณค่า……ของตัวตน
เมื่อกาย-ใจ เข้มแข็ง…อย่าแรงกล้า
ด้วยสติ และปัญญา………ย่อมพาผล
ออกกำลัง สร้างวินัย……….ได้แก่ตน
คือสวัสดิ์ พิพัฒน์ผล……….ให้ตนเอง
ออกกำลัง วันละนิด…….จิตแจ่มใส
ทำพอดี ไม่มากไป………..ไม่อวดเก่ง
ทำอารมณ์ สดใส…………ให้ฟังเพลง
หรือเล่นเอง รัองเอง…….บรรเลงเลย

ครูเล็ก ลำปาง 24/11/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us