ครูเล็ก ลำปาง 24/12/63

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

ครูเล็ก ลำปาง 24/12/63

วันละกลอน…ออนไลน์…
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

เรื่องธรรมะ เรื่องง่ายๆ…..ไม่ยุ่งยาก
ขอแค่เพียง อย่ามาก………หากทำได้
ลดความร้อน ทุกๆส่วน……..ควรใส่ใจ
ทั้งใจ-หัว ร้อนเมื่อไหร่…….เป็นได้งาน
ใจร้อนแล้ว ได้อะไร……ให้ทวนถาม
รังแต่มี ความวู่วาม………ความงุ่นง่าน
ใช้อารมณ์ ทำอะไร……….,.ก็เสียการ
อย่าได้หวัง เนื้องาน………จะสมบูรณ์
แล้วหัวร้อน สะท้อนจิต…มิตรสหาย
ค่อยๆเสื่อม ค่อยๆคลาย…..ค่อยๆสูญ
จะสะสม ตรมทุกข์……………..ทวีคูณ
ความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูล………ก็สูญลอย
ยิ่งใจร้อน ยิ่งกระหน่ำ……ยิ่งทำผิด
ยิ่งขาดความ ยั้งคิด……….ยิ่งถดถอย
ความนิยม ความศรัทธา เหลือค่าน้อย
ทุกๆสิ่ง จะหลุดลอย…….ไปโดยพลัน
ถ้าใจเย็น ก็เป็นสุข…….ทุกข์ก็หยุด
จะทำคิด บริสุทธิ์……และสร้างสรรค์
ยิ่งหัวเย็น ยิ่งเป็นสุข………อเนกนันท์
ใจกับหัว ต้องสัมพันธ์………..นั้นคือดี
ไตรสิกขา ถ้านำพา……..มาปรับใช้
ไม่อ้อมค้อม ว่ากันไป…………ตามวิถี
ศีล สมาธิ ปัญญา…………….ธรรมวิธี
ให้คิดดี ทำดี…………….นี่แหละธรรม

ครูเล็ก ลำปาง 24/12/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us