ครูเล็ก ลำปาง 25/6/64

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

ครูเล็ก ลำปาง 25/6/64

วันละกลอน…ออนไลน์…
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

นับย้อนไป สมัยเด็ก ยังฝังจิต
รัฐปลูกฝั่ง ความนึกคิด อย่างแข็งขัน
ทั้งสิทธิ หน้าที่ ล้วนสำคัญ
ต้องแข็งขัน มั่นคง คงเส้นวา
ไปเดินแถว ถือธงชาติ โบกสะบัด
สนับสนุน งานรัฐ ขันอาสา
เป็นภาพแห่ง พร้อมเพรียง และศรัทธา
เป็นสัญญาณ ให้รู้ว่า ข้าฯคือไทย
ยี่สิบสี่ มิถุนา-ยน มหา ศรีสว้สด์
ปฐมฤกษ์ ของรัฐ-ธรรมน๓ูญ ของไทย
เริ่มระบอบ อารยะ ประชาธิปไตย
สอง สี่ เจ็ด ห้า ก็ผ่านไป ไม่หวนคืน
คือทรงจำ ที่เหลืออยู่ รู้ไม่ลึก
เลยสำนึก ก็เหือดหาย ไม่อาจฝืน
แปดสิบเก้า เท่าที่นับ ไม่กลับฟื้น
มีแตภาพ ความขมขื่น ทั่วแผ่นดิน
คนที่ผ่าน การถือธง และเดินแถว
ก็คงย้อน สะท้อนแนว การณ์ทั้งสิ้น
ความมุ่งมั่น สร้างฐาน การอยู่กิน
รักษ์แผ่นดิน ถิ่นเกิด อย่างภาคภูมิ
ทั้งหมดมวล คือกระบวน การสร้างช่าติ
เผชิญหน้า ไม่เขลาขลาด และสุขุม
ภาพวันเก่า เอามาฉาย ได้ครอบคลุม
ก็ยังคง ใช้ก้อนกลุ่ม เพื่อเปลี่ยนแปลง

ครูเล็ก ลำปาง 25/6/64
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us