ครูเล็ก ลำปาง 27/12/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 27/12/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

อย่าวิตก เกรงกลัว...........คนชั่ว-ต่ำ
คนที่คอย คิดและทำ....เรื่องเหลวไหล
คนที่ขาด ความรัก..........ความจริงใจ
คนไม่เคย คิดจะให้...............อภัยกัน
คนอย่างนี้ ยังมี-แฝง.......ทุกแห่งหน
ยังอยู่ร่วม ปะปน.............เสพสุขสันต์
จะกระทำ การชั่วร้าย..........ได้ทุกวัน
ไม่เคยมอง ความสำคัญ.....อันค่าควร
เมื่อจิตหยาบ ใจบาป.......ก็ฉาบฉวบ
ไม่เอออวย ช่วยดูแล.......แต่คอยป่วน
ไม่มีก๊วน ไม่มีกลุ่ม..............ไม่นุ่มนวล
คอยตีรวน กวนกระแส...........ก็แย่กัน
ลองยกจิต คิดเมตตา......อย่าบูดบึ้ง
ลองปรับมอง ความโกรธขึ้ง เป็นเรื่องขัน
ลองฝึกจิต คิดปล่อยวาง.......ชั่งหัวมัน
ลองลดทอน การยึดมั่น........มันต้องดี
อย่าให้ค่า ความสำคัญ.....กับคนต่ำ
คนที่พูด มากกว่าทำ..........สิ้นศักดิ์ศรี
คๆ๒ๆนหาแก่น สาระ.............ไมเคยมี
คนที่หา ความดี.................ไม่เคยเจอ
ให้สุขุม นุ่มนวล..........คิดครวญใคร่
ให้ใส่ใจ รอบคอบ........อย่าพลั้งเผลอ
คนคอยจ้อง จะกระทำ...........มีพะเรอ
ถ้าพลั้งเผลอ ก็เป็นเสร็จ.......สำเร็จมัน

ครูเล็ก ลำปาง 27/12/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us