ครูเล็ก ลำปาง 28/11/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 28/11/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ปัจจัยเดียว ที่ทำชาติ.......พินาศล่ม
ทำชาติจม ดิ่งลึก.................น่าศึกษา
คอรัปชั่น งานการเมือง......เรื่องสภาฯ
ถึงเวลา จะต้องปรับ.........ดับพวกโกง
มีหลายเรื่อง หลายอย่าง สร้างปัญหา
ดูท้าทาย ภูมิปัญญา...........ที่ใสโปร่ง
ถึงเวลา ที่ต้องเปิด............สายใยโยง
ใครมันโกง ใครมันกิน........ในถิ่นไทย
ต้องตั้งมั่น ฟันฝ่า......อย่างกล้าหาญ
เพื่อจะให้ ลูกหลาน...........ไม่หวั่นไหว
ได้อยู่เย็น เป็นสุข..........,......สบายใจ
ไม่มีเขา ไม่มีใคร................ให้เอาจริง
เพราะพวกมึง พวกกู.......พวกแก-ฉัน
ต่างดื่มซด กินกัน...............ไม่หยุดนิ่ง
ก็กินได้ กินดี......................กินกันจริง
พวกที่อด ก็เลยยิ่ง...............ไม่อดทน
ในความต่าง ทางสังคม....ช่างขมขื่น
มีแค่กลุ่ม ที่ยิ้มรื่น...............รับพวงผล
แต่ส่วนใหญ่ ส่วนมาก......ล้วนยากจน
ขมสุดขม จนสุดจน...........จนดักดาน
ปัญหาเดียว หากแก้ได้......ไทยสงบ
สังคมสุข จะมีครบ.........สอดประสาน
สมานฉันท์ สามัคคี..............มีศีลทาน
ประชาชน จะเบิกบาน.......ทั้งแผ่นดิน

ครูเล็ก ลำปาง 28/11/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us