ครูเล็ก ลำปาง 28/11/63

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

ครูเล็ก ลำปาง 28/11/63

วันละกลอน…ออนไลน์…
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ปัจจัยเดียว ที่ทำชาติ…….พินาศล่ม
ทำชาติจม ดิ่งลึก……………..น่าศึกษา
คอรัปชั่น งานการเมือง……เรื่องสภาฯ
ถึงเวลา จะต้องปรับ………ดับพวกโกง
มีหลายเรื่อง หลายอย่าง สร้างปัญหา
ดูท้าทาย ภูมิปัญญา………..ที่ใสโปร่ง
ถึงเวลา ที่ต้องเปิด…………สายใยโยง
ใครมันโกง ใครมันกิน……..ในถิ่นไทย
ต้องตั้งมั่น ฟันฝ่า……อย่างกล้าหาญ
เพื่อจะให้ ลูกหลาน………..ไม่หวั่นไหว
ได้อยู่เย็น เป็นสุข……….,……สบายใจ
ไม่มีเขา ไม่มีใคร…………….ให้เอาจริง
เพราะพวกมึง พวกกู…….พวกแก-ฉัน
ต่างดื่มซด กินกัน……………ไม่หยุดนิ่ง
ก็กินได้ กินดี………………….กินกันจริง
พวกที่อด ก็เลยยิ่ง……………ไม่อดทน
ในความต่าง ทางสังคม….ช่างขมขื่น
มีแค่กลุ่ม ที่ยิ้มรื่น……………รับพวงผล
แต่ส่วนใหญ่ ส่วนมาก……ล้วนยากจน
ขมสุดขม จนสุดจน………..จนดักดาน
ปัญหาเดียว หากแก้ได้……ไทยสงบ
สังคมสุข จะมีครบ………สอดประสาน
สมานฉันท์ สามัคคี…………..มีศีลทาน
ประชาชน จะเบิกบาน…….ทั้งแผ่นดิน

ครูเล็ก ลำปาง 28/11/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us