ครูเล็ก ลำปาง 28/12/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 28/12/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

คนคิดต่าง สร้างประเด็น เห็นเหตุ-ผล
คนคิดต่าง กล้าเผยตน.........คือผู้กล้า
คนคิดต่าง สร้างประเด็น....เป็นปัญญา
คนคิดต่าง ย่อมควรค่า.........น่าชื่นชม
ในสังคม จะพลอยผล..คนคิดเหมือน
ดูเป็นเพื่อน เป็นมิตร........คิดเหมาะสม
มีสัมพันธ์ อันระรื่น..................อภิรมย์
จะเกลียวกลม สมส่วน............ล้วนดูดี
คนคิดเหมือน กับคิดต่าง ใครสร้างสรรค์
ต้องครวญคิด พินิจกัน..........ให้ถ้วนถี่
ใช้เหตุผล ที่หลากหลาย.........มาไขชี้
มาแยกแยะ ดูดีๆ..................จะเข้าใจ
ถ้าสังคม ต่างตระหนัก.....ใช้หลักคิด
พิจารณา ความถูกผิด...........เป็นนิสัย
มองประเด็น เห็นปัญหา....อย่างเข้าใจ
ก็จะรู้ ควรอย่างไร..........ในความจริง
สังคมใหม่ ใช้ข่าวสาร...ที่แพร่หลาย
ความสงบ ความวุ่นวาย......ท้าทายยิ่ง
อยู่ที่ฐาน ความเข้าใจ.......ในเท็จ-จริง
เพราะทุก สิ่งต่างรับรู้............อยู่ในใจ
ทั้งความคิด ความเห็น เป็นเรื่องสิทธิ์
เมื่อต่างคน ต่างติด..........ผิดตรงไหน
เรื่องความคิด ใครอยากคิด..ให้คิดไป
ส่วนหลังคิด จะอย่างไร..........ให้ระวัง

ครูเล็ก ลำปาง 28/12/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us