ครูเล็ก ลำปาง 28/6/64

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

ครูเล็ก ลำปาง 28/6/64

วันละกลอน…ออนไลน์…
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

คนทุกคน ต่างตระหนัก ในศักดิ์ศรี
ต่างก็เชื่อ ในชั่ว-ดี มีเหตุผล
แต่อาจเผลอ มองข้าม เที่ยวหยามคน
และอาจหลง ในวังวน ผจญกรรม
คนที่ไม่ เคยลำบาก จักไม่รู้
ความทุกข์ยาก การต่อสู้ ต่อคำหยาม
ใช้ศรัทธา ความมานะ พยายาม
ยอมอดกลั้น ไม่วู่วาม ทำตามใจ
ถ้ามองไกล ไปข้างหน้า ต้องกล้าเสี่ยง
ไม่ใช่เพียง แค่มอง แต่ต้องไหว
ต้องยอมทุ่ม ทั้งชีวิต และจิตใจ
เรื่องศักดิ์ศรี ต้องพักไว้ ไม่แลมัน
อาจเคยรุก ก็อย่ารุก จนเลินเล่อ
จนหาทาง กลับไม่เจอ จะเสียขวัญ
ถึงสุดท้าย ของคนเรา ก็เท่านั้น
ในยามยัง ให้ยึดมั่น สรรแต่ดี
สุจริต มุ่งมั่น มีขันติ
ศีล-ปัญญา สมาธิ สุวิถี
ไตรสิกขา ให้นำหน้า นำพาชี้
ทุกประเด็น เห็นวิถี มีช่องทาง
คนบางคน เขารู้จัก ตระหนักคิด
เขาซื่อสัตย์ สุจริต เขาคิดกว้าง
เขาไม่โลภ สร้างปมด้อย รู้ปล่อยวาง
ทำ คิด พูด มีแต่สร้าง ไม่ทำลาย

ครูเล็ก ลำปาง 28/6/64
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us