ครูเล็ก ลำปาง 29/11/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 29/11/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<,

รวยกระจุก จนกระจาย...ก็ไม่แปลก
เพราะจำเป็น ต้องแบ่งแยก....ไม่กังขา
แต่ถ้ามาก จนแจ้งชัด............ก็ขัดตา
ทำเหมือนว่า สังคม..............จมเกินไป
พยายาม มองสังคม.......อย่างชมชื่น
ไม่อยากมอง อย่างขมขื่น และหวั่นไหว
ก็เพียงมอง อยู่ห่างๆ........อย่างห่วงใย
ก็ได้แค่ ส่งใจ.......................ไปให้กัน
ถ้ามองเรา ขณะนี้.............ไม่มีทุกข์
แต่จะหวัง พบสุข..................ก็อย่าฝัน
ก็สุขบ้าง ทุกข์บ้าง..............ไม่ต่างกัน
ก็มีนี่ โน่นนั่น.........................ว่ากันไป
ถ้ามองเขา เอาใจใส่..............ได้รับรู้
การดิ้นรน ต่อสู้...................เพื่ออยู่ได้
เมื่อชีวิต ไม่สิ้น.......................ก็ดิ้นไป
หากไม่ดิ้น ก็สิ่นใจ.............ตายทั้งเป็น
หากผู้ใหญ่ ได้รับรู้............. ไม่ดูเฉย
ไม่มองเมิน จนเกินเลย.........ทำไม่เห็น
เก็บปัญหา มาประมวล......ทุกประเด็น
ย่อมสร้างสุข ความร่มเย็น....สู่มวลชน
รวยกระจุก ทุกข์กระจาย เสียหายยิ่ง
อย่างน้อยๆ ก็ควรอิง.........เหตุและผล
ถ้ารังเกียจ เดียจฉันท์.......สร้างชั้นชน
จะไม่มี ใครยอมทน..............ให้จนใจ

ครูเล็ก ลำปาง 29/11/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us