ครูเล็ก ลำปาง 29/9/63

ข่าวกิจกรรม

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ถ้าเป็นพุทธ พิสุทธิ์ศรี.......จะมีหลัก
จะตระหนัก รับผิดชอบ..ประกอบผล
ยึดสายกลาง วางปล่อย.....รู้ถอย-ชน
รู้อดกลั้น และอดทน.........จนผ่านไป
ไม่ตระหนก ตกตื่น...........ไม่ขื่นขม
ไม่หมองเศร้า โศกตรม....ไม่หวั่นไหว
ไม่ถอยท้อ ต่อลิขิต.............ไม่ติดใจ
ไม่คาดหวัง ในสิ่งใด..........ที่ไกลเกิน
สรรพสิ่ง อนิจจัง............ชั่งมันบ้าง
ลองเปิดใจ ให้กว้างๆ.....ลองห่างเหิน
ลองหลับตา ให้ที่สุด.....ลองหยุดเดิน
ที่ขาดๆ เกินๆ.....................อาจพอดี
ความยากจน ไม่ใช่แปล..ว่าเราขาด
ความร่ำรวย ใช่สมมาตร.....เปี่ยมสุขี
จะรวย-จน อยู่ที่ใจ.................มี-ไม่มี
ความพอดี คือพอเพียง..และเพียงพอ
ความถูกใจ ก็ใช่ว่า........จะถูกต้อง
ความถูกต้อง ไม่ถูกใจ....ใช่ไหมหนอ
ถ้าถูกต้อง สบายใจ..........ไม่ต้องง้อ
แต่ถูกใจ โอละพ่อ............ต้องง้อกัน
คำสอนพุทธ ฉุดให้นิ่ง ทิ้งห้วงทุกข์
สร้างปิติ ให้พบสุข..อย่างสร้างสรรค์
ถ้าละได้ ขอให้ละ............ถ้าเท่าทัน
ใช้สายกลาง อย่างมุ่งมั่น..อนันต์คุณ

ครูเล็ก ลำปาง 29/9/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us