ครูเล็ก ลำปาง 29/9/63

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

วันละกลอน…ออนไลน์…
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ถ้าเป็นพุทธ พิสุทธิ์ศรี…….จะมีหลัก
จะตระหนัก รับผิดชอบ..ประกอบผล
ยึดสายกลาง วางปล่อย…..รู้ถอย-ชน
รู้อดกลั้น และอดทน………จนผ่านไป
ไม่ตระหนก ตกตื่น………..ไม่ขื่นขม
ไม่หมองเศร้า โศกตรม….ไม่หวั่นไหว
ไม่ถอยท้อ ต่อลิขิต………….ไม่ติดใจ
ไม่คาดหวัง ในสิ่งใด……….ที่ไกลเกิน
สรรพสิ่ง อนิจจัง…………ชั่งมันบ้าง
ลองเปิดใจ ให้กว้างๆ…..ลองห่างเหิน
ลองหลับตา ให้ที่สุด…..ลองหยุดเดิน
ที่ขาดๆ เกินๆ…………………อาจพอดี
ความยากจน ไม่ใช่แปล..ว่าเราขาด
ความร่ำรวย ใช่สมมาตร…..เปี่ยมสุขี
จะรวย-จน อยู่ที่ใจ……………..มี-ไม่มี
ความพอดี คือพอเพียง..และเพียงพอ
ความถูกใจ ก็ใช่ว่า……..จะถูกต้อง
ความถูกต้อง ไม่ถูกใจ….ใช่ไหมหนอ
ถ้าถูกต้อง สบายใจ……….ไม่ต้องง้อ
แต่ถูกใจ โอละพ่อ…………ต้องง้อกัน
คำสอนพุทธ ฉุดให้นิ่ง ทิ้งห้วงทุกข์
สร้างปิติ ให้พบสุข..อย่างสร้างสรรค์
ถ้าละได้ ขอให้ละ…………ถ้าเท่าทัน
ใช้สายกลาง อย่างมุ่งมั่น..อนันต์คุณ

ครูเล็ก ลำปาง 29/9/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us