ครูเล็ก ลำปาง 3/12/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 3/12/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

อยากเป็นสุข ไม่ทุกข์ใจ ให้วางเฉย
มองบางอย่าง ให้ข้ามเลย...ทำใจเสีย
ถ้ารู้จัก ปล่อยวางได้........จะไม่เพลีย
อยู่กลางๆ ไม่ได้-เสีย...........สบายใจ
แค่โควิด มารอบใหม่........ใจก็ทุกข์
ไม่เป็นสุข เพราะไม่รู้........มันอยู่ไหน
มันแฝงตัว เข้ามา...............อย่าไว้ใจ
ก็ไม่รู้ อยู่กับใคร..................ให้กังวล
ตั้งการ์ดสูง มาแต่ไหน....ไม่หายหก
แล้วไฉน การ์ดมาตก.........เริ่มสับสน
นรกเปิด รอบใหม่..............ใครจะทน
ความยากจน อดอยาก...ยากเยียวยา
หนี้เงินกู้ มากมาย.......เสียหายหนัก
ยิ่งนานไป ยิ่งจมปลัก.........ยากรักษา
งานการเมือง เริ่มก้าวออก นอกสภาฯ
ต่างฝ่ายต่าง เดินหน้า......ต่างท้าทาย
ปิดตาได้ ถ้าไม่เห็น......ไม่เป็นทุกข์
ปิดหูได้ ก็คงสุข................ไม่สื่อสาย
ปิดปากได้ ถ้าไม่พูด..............ก็สบาย
ปิดใจได้ ก็ไม่ตาย..........เพราะขุ่นมัว
คงต้องพึ่ง ไตรรัตน์..........จัดระบบ
เพียงเพื่อหวัง ให้มันจบ...เรื่องปวดหัว
ยิ่งนานวัน ควันยิ่งหนา.......ยิ่งน่ากลัว
ล้วนเป็นภัย อย่าได้มั่ว..........ให้ระวัง

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

อยากเป็นสุข ไม่ทุกข์ใจ ให้วางเฉย
มองบางอย่าง ให้ข้ามเลย...ทำใจเสีย
ถ้ารู้จัก ปล่อยวางได้........จะไม่เพลีย
อยู่กลางๆ ไม่ได้-เสีย...........สบายใจ
แค่โควิด มารอบใหม่........ใจก็ทุกข์
ไม่เป็นสุข เพราะไม่รู้........มันอยู่ไหน
มันแฝงตัว เข้ามา...............อย่าไว้ใจ
ก็ไม่รู้ อยู่กับใคร..................ให้กังวล
ตั้งการ์ดสูง มาแต่ไหน....ไม่หายหก
แล้วไฉน การ์ดมาตก.........เริ่มสับสน
นรกเปิด รอบใหม่..............ใครจะทน
ความยากจน อดอยาก...ยากเยียวยา
หนี้เงินกู้ มากมาย.......เสียหายหนัก
ยิ่งนานไป ยิ่งจมปลัก.........ยากรักษา
งานการเมือง เริ่มก้าวออก นอกสภาฯ
ต่างฝ่ายต่าง เดินหน้า......ต่างท้าทาย
ปิดตาได้ ถ้าไม่เห็น......ไม่เป็นทุกข์
ปิดหูได้ ก็คงสุข................ไม่สื่อสาย
ปิดปากได้ ถ้าไม่พูด..............ก็สบาย
ปิดใจได้ ก็ไม่ตาย..........เพราะขุ่นมัว
คงต้องพึ่ง ไตรรัตน์..........จัดระบบ
เพียงเพื่อหวัง ให้มันจบ...เรื่องปวดหัว
ยิ่งนานวัน ควันยิ่งหนา.......ยิ่งน่ากลัว
ล้วนเป็นภัย อย่าได้มั่ว..........ให้ระวัง

ครูเล็ก ลำปาง 3/12/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us