ครูเล็ก ลำปาง 30/11/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 30/11/63

วันละกลอน...ออนไลน์....
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

สังคมหมอง คนหมอง ครองความทุกข์
สังคมสุข คนสุข.................เกษมสันต์
สังคมดี คนดี......................อยู่ร่วมกัน
สังคมนั้น คือภาพฉาย......ขยายความ
ทุกสังคม จมปลัก........เพราะตัณหา
ปิดหู-ตา ปิดใจ............ให้หยาบหยาม
โลภ โกรธ หลง จะนำพา...ให้ต่ำทราม
ดุจดังไฟ ไหม้ลาม................ให้มัวเมา
โลกธรรม พร่ำวอน..........สอนให้คิด
ให้รำพึง ดึงจริต.........อย่าขลาดเขลา
ถ้าถือธรรม เป็นหลัก........หนักจักเบา
จะไม่ชั่ว มัวเมา..................เอาตามใจ
เพราะความอยาก มากไป......ใจก็วุ่น
จากเคยใส ก็กลายขุ่น.......จนวุ่น-ไหว
เจ้าตัวอยาก รู้ทั้งรู้..................อยู่ที่ใจ
เมื่อเกิดอยาก หัวใจ...........ก็สั่นคลอน
เพียงแค่ โลภ โกรธ หลง....ในสงสาร
ทั้งจริต จิตวิญญาน..............ก็สุดถอน
มีอีกหนึ่ง พึงรับรู้...................ดูรุ่มร้อน
ริษยา พาจิตค่อน.............ทอนความดี
ใครทำดี แม้ไม่ช่วย.........ให้อวยเขา
ค่อยๆเอา ใจช่วย.............ด้วยศักดิ์ศรี
ถ้าอยากให้ สังคม....................สมฤดี
ก็ต้องช่วย ทุกวิธี..........ป้องและปราม

ครูเล็ก ลำปาง 30/11/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us