ครูเล็ก ลำปาง 30/12/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 30/12/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ถ้าจะบอก ว่ารู้จริง.....,..สิ่งทั้งหลาย
แต่ไม่รู้ เป็น-ตาย.....................ก็ใช่ที่
แม้จะรู้ รอบโลก...................ก็ตามที
แต่ไม่รู้ ชั่ว-ดี.................ก็เสือมทราม
แม้จะรู้ ทุกๆถิ่น..............ที่กินเที่ยว
แต่ไม่เคย แลเหลียว กลับหยาบหยาม
ไม่ดำรง รักษา...................ให้งดงาม
ย่อมต้องเสื่อม ถอยตาม ความคิดตน
ถึงจะรู้ กติกา....................มารยาท
แตยังขาด เอาใจใส่...............ก็ไร้ผล
แม้รู้ค่า คุณงาม.............ความเป็นคน
ไร้ศักดิ์ศรี ก็หมองหม่น......ไร้คนมอง
ถึงรู้จัก มักคุ้น..............คนทั้งหลาย
แต่ไปมอง ว่าวุ่นวาย............ก็ขุ่นข้อง
ต่อให้มี ทรัพย์สิน...........และเงินทอง
ลืมน้อง-พี่ พวกพ้อง...............ก็อับจน
ถึงจะมี ยศถา..............บรรดาศักดิ์
ขาดตระหนัก ระลึกคุณ...อุดหนุนผล
กตัญญู ครูบา-................อาจารย์ตน
ย่อมเป็นเหตุ และเป็นผล...ให้หม่นมัว
รู้วิถี ที่ควรทำ.................ตามฐานะ
คือกาละ เทศะ..................ไม่หมกมั่ว
แต่ไม่จำ ยังกระทำ............ตามใจตัว
มันน่ากลัว เป็นความเสื่อม เอื้อมคว้าเอง

ครูเล็ก ลำปาง 30/12/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us