ครูเล็ก ลำปาง 30/12/63

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

ครูเล็ก ลำปาง 30/12/63

วันละกลอน…ออนไลน์…
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ถ้าจะบอก ว่ารู้จริง…..,..สิ่งทั้งหลาย
แต่ไม่รู้ เป็น-ตาย…………………ก็ใช่ที่
แม้จะรู้ รอบโลก……………….ก็ตามที
แต่ไม่รู้ ชั่ว-ดี……………..ก็เสือมทราม
แม้จะรู้ ทุกๆถิ่น…………..ที่กินเที่ยว
แต่ไม่เคย แลเหลียว กลับหยาบหยาม
ไม่ดำรง รักษา……………….ให้งดงาม
ย่อมต้องเสื่อม ถอยตาม ความคิดตน
ถึงจะรู้ กติกา………………..มารยาท
แตยังขาด เอาใจใส่……………ก็ไร้ผล
แม้รู้ค่า คุณงาม………….ความเป็นคน
ไร้ศักดิ์ศรี ก็หมองหม่น……ไร้คนมอง
ถึงรู้จัก มักคุ้น…………..คนทั้งหลาย
แต่ไปมอง ว่าวุ่นวาย…………ก็ขุ่นข้อง
ต่อให้มี ทรัพย์สิน………..และเงินทอง
ลืมน้อง-พี่ พวกพ้อง……………ก็อับจน
ถึงจะมี ยศถา…………..บรรดาศักดิ์
ขาดตระหนัก ระลึกคุณ…อุดหนุนผล
กตัญญู ครูบา-…………….อาจารย์ตน
ย่อมเป็นเหตุ และเป็นผล…ให้หม่นมัว
รู้วิถี ที่ควรทำ……………..ตามฐานะ
คือกาละ เทศะ………………ไม่หมกมั่ว
แต่ไม่จำ ยังกระทำ…………ตามใจตัว
มันน่ากลัว เป็นความเสื่อม เอื้อมคว้าเอง

ครูเล็ก ลำปาง 30/12/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us