ครูเล็ก ลำปาง 4/1/64

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 4/1/64

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<<

งานการเมือง ก็เป็นเรื่อง....ระดับชาติ
การตั้งการ์ด ระวังภัย.......ก็ใหญ่หลวง
ทั้งการเมือง ภัยโควิด........ทะลุทะลวง
ทำให้เกิด ความคิดหน่วง ห่วงบ้านเมือง
บ้านเมืองดู อยู่เย็น.....เป็นเหมือนง่าย
แต่ความเป็น ความตาย.....หลายๆเรื่อง
มันคือความ ลำเค็ญ..........เป็นทั้งเมือง
แม้จะเจ็บ และขุ่นเคือง..............ก็จำใจ
วิกฤตบ้าน วิกฤตเมือง....ล้วนเรื่องวุ่น
ซัายก็ขุ่น ขวาก็ขุ่น...............จนวุ่นไหว
งานการเมือง แม้เจ็บร้าว..........ก็ทนไป
ส่วนโควิด มหันตภัย.................ไม่รีรอ
งานการเมือง เรื่องระบบ...มันจบง่าย
ถึงจะแรง ไม่ถึงตาย..........ใช่ไหมหนอ
แต่ชีวิต ถ้าสิ้นไร้..................และใจท้อ
จะมองไหน เพื่อไปต่อ..........ก็ยากเย็น
เศรษฐกิจ ล้มแล้ว................ก็ล้มอีก
ก็ไม่อาจ หลบหลีก.......ความทุกข์เข็ญ
ภัยโควิด บ่อนทำลาย...........ไม่ยกเว้น
เป็นประเด็น เป็นปัญหา.........มาอ้างอิง
มาตรการ ต่อต้าน.......อย่างหาญหัก
ขอทุกคน ให้หยุดพัก...............อยู่นิ่งๆ
ทั้งโรคภัย และปากท้อง.....ต้องประวิง
คนการเมือง ก็อย่านิ่ง..........ให้ทำงาน

ครูเล็ก ลำปาง 4/1/64
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us