ครูเล็ก ลำปาง 4/10/63

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

ครูเล็ก ลำปาง 4/10/63

วันละกลอน…ออนไลน์…
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<

เก้าขวบปี ต้องมาตาย..เสียดายยิ่ง
สิบเก้าตาย สุดข่มนิ่ง……..ที่สูญเสีย
ยี่สิบเก้า ถ้าต้องตาย……ก็ไม่เคลียร์
สามสิบเก้า ถ้าสูญเสีย…..ก็เสียดาย
สี่สิบเก้า สุดใจหาย…..ถ้าตายจาก
ห้าสิบเก้า แม้ไม่มาก……….ก็ใจหาย
หกสิบเก้า เฝ้าคอยนับ….กับวันตาย
เจ็ดสิบเก้า ก็เกินหมาย…ตายก็เชิญ
แปดสิบเก้า ดูร่ำไร..เพราะตายช้า
เก้าสิบเก้า ดูหมดท่า…….แม้เดินเหิน
ทุกชีวิต กรรมกำหนด……ใช่บังเอิญ
จะหนุ่ม-แก่ ก็จำเดิน….ตามกฏกรรม
ทุกระดับ อายุ…………….บรรลุผล
ตามลำดับ กรรมตน……..ไม่พ้นข้าม
ถึงเวลา ที่ต้องตาย……….ไม่ต่อตาม
แต่ควรตาย ในชั่วยาม กรรมแห่งตน
จะอ่อน-แก่ จะต้องแล….เพื่อแก้ไข
สร้างความดี เป็นวินัย……….ใฝ่กุศล
การทำดี คือเกียรติศรี ความเป็นคน
จะร่ำรวย หรือยากจน….ไม่พ้นตาย
ทุกช่วงวัย ล้วนมีค่า……….น่าฉงน
ถ้ามองลึก ถึงตัวตน..ค้นความหมาย
ต่างคุณค่า ต่างเวลา……..แต่ละราย
ถ้ารู้จัก ตายก่อนตาย……ให้ลองทำ

ครูเล็ก ลำปาง 4/10/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us