ครูเล็ก ลำปาง 4/12/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 4/12/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ธันวาคม เดือนสุดท้าย..ปลายปีแล้ว
อย่าหวังมี วี่แวว.................จะคืนถอย
วันเวลา นาที.....................ที่ไหลลอย
ทำให้คน ที่รอคอย..........พลอยกังวล
หนึ่งปีผ่าน กาลเปลี่ยน แล้วเวียนหาย
ทุกชีวิต ต่างวุ่นวาย...........และสับสน
ในวังวน บนโลก....................ที่วกวน
ทั้งชีวิต ของผู้คน.............บนแผ่นดิน
วันผ่านวัน เดือนผ่านเดือน..ปีผ่านปี
ย่อมมีดี และไม่ดี................ไม่สุดสิ้น
วงเวียนกรรม นำทาง.....อย่างเคยชิน
ก็จำเดิน อย่างเหม่หมิ่น ตามกฏกรรม
ทุกๆวัน กว่าผ่านไป............ได้ต่อสู้
ได้เข้าใจ ได้รับรู้..............ได้ข่มข้าม
มองปัญหา และทางแก้........ที่ดี-งาม
ทั้งสุขุม ไม่วู่วาม................ตามใจตัว
สังคมเปลี่ยน ตามกาล ตามกระแส
ทุกๆสิ่ง ต้องเปลี่ยนแปร อย่างถ้วนทั่ว
ทุกปัญหา ต้องฝ่าไป.......อย่าได้กลัว
ใช้ความดี เป็นแนวรั้ว.........กั้นอบาย
นับถอยหลัง อย่างมี.............สติมั่น
คุณค่า ความสำคัญ..และความหมาย
สิ้นปีเก่า เราต้องปรับ....ให้กลับกลาย
เพื่อพร้อมส่ง สิ่งทั้งหลาย..ในปลายปี

ครูเล็ก ลำปาง 4/12/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us