ครูเล็ก ลำปาง 5/12/63

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

ครูเล็ก ลำปาง 5/12/63

วันละกลอน…ออนไลน์…
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ในยามทุกข์ ยามเศร้า……..เราว้าวุ่น
จิตมัวหมอง ครองขุ่น………ไร้สุขสันต์
ก็หันหน้า พึ่งพระ……….พร้อมหน้ากัน
พอจิตนิ่ง ก็เท่าทัน………ทุกข์ก็คลาย
พื้นฐานธรรม นำชีวิต…..ให้คิดชอบ
ในวงกรอบ แห่งความดี ที่หลากหลาย
เช่นหลักคิด พุทธทาส “ตายก่อนตาย”
คือปล่อยวาง ทุกข์ทั้งหลาย ให้คลายลง
ในเบื้องต้น ละตัวตน……..พ้นตัณหา
ต้องกำจัด อวิชชา……โลภ โกรธ หลง
ค่อยๆปล่อย ค่อยๆวาง……..ให้จางลง
อย่าคาคง สงสัย…………ในหลุมพราง
ศีลทุกข้อ คือเข็มทิศ……ให้คิดชอบ
สมาธิ คือรอบคอบ……….ทั้งลึก-กว้าง
ปัญญาส่อง สว่างใส………ให้เห็นทาง
หมดทั้งมวล คือสายกลาง ว่างและเบา
ถ้าหนักหนา สาหัส…….ต้องจัดหนัก
ใช้ธรรมะ เชิงประจักษ์……ทั้งเรา-เขา
กฎไตรลักษณ์ เพื่อทางออก..ก็จำเอา
ถึงสุดท้าย ก็หมายเป้า……..คือเข้าใจ
หลักธรรมะ แบบพื้นๆ…….ยืนให้มั่น
ถ้าเข้าใจ ใช้กัน…………….มันยิ่งใหญ่
จะสุข-ทุกข์ “เดี๋ยวมัน……….ก็ผ่านไป”
ใครจะคิด ทำอย่างไร……….ให้ลองดู

ครูเล็ก ลำปาง 5/12/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us