ครูเล็ก ลำปาง 5/4/64

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 5/4/64

วันละกลอน...ออนไลน์
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

เคยทบทวน ว่ารัก ตัวเองไหม?
ที่ว่ารัก รักเท่าไร ให้ตรองตรึก
ปากว่ารัก หากแต่ใจ ไม่คิดนึก
ก็เผลอไผล ไม่รู้สึก ชอบ ชั่ว ดี
รักตัวเอง ให้ตัวเอง อย่าเกรงกริ่ง
ให้มองโลก ตามความจริง ตามวิถี
และพอใจ ในสิ่ง ที่ตนมี
อย่างยินดี และพอใจ ไม่ทุกข์ทน
ขอให้อยู่ กับวันนี้ ให้ดีก่อน
เพราะพรุ่งนี้ สุดอาวรณ์ จะมีไหม
มีเวลา วันนี้ ทำดีไว้
วันพรุ่งนี้ หวังไม่ได้ อาจไม่มี
หามาได้ ขอให้เก็บ ตามเหมาะสม
อย่าหาได้ เก็บไว้ชม เพราะตระหนี่
ถ้าประหยัด ให้ประหยัด แต่พอดี
อย่าประหยัด จนสุดที่ ไม่มีคุณ
หามาได้ ให้รู้ค่า กว่าหาได้
จะกินใช้ ให้พอใจ ไม่ข้องขุ่น
เพื่อตัวเอง อย่าเกรงใคร ในใบบุญ
อย่าว้าวุ่น กับรอบข้าง สร้างกังวล
ให้อยู่กับ วันนี้ อย่างสดใส
ให้สร้างหวัง กำลังใจ ใฝ่กุศล
สร้างศรัทธา บารมี ศักดิ์ศรีตน
ให้สมชื่อ ว่าเป็นคน รักตนเอง

ครูเล็ก ลำปาง 5/4/64
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

ข่าวกิจกรรม

Message us