ครูเล็ก ลำปาง 6/11/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 6/11/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ทุกวันนี้ ที่มีสุข...............ไม่ทุกข์ถม
สรรพสิ่ง ดูรื่นรมย์..................สโมสร
สุขสบาย ในทรัพย์สิน......ทั้งกิน-นอน
ไร้นิวรณ์ ไร้กังวล..............ไร้หม่นมัว
ขอบคุณพระ ที่ปกป้อง คุ้มครองอยู่
ขอขอบคุณ แอ่งอู่................ที่คุ้มหัว
ขอขอบคุณ คนรู้ใจ...........อยู่ใกล้ตัว
ขอขอบคุณ ครอบครัว.........ที่ห่วงใย
ขอขอบคุณ ครู-อาจารย์ ผู้สานสร้าง
ขอขอบคุณ ผู้เคียงข้าง......คอยชี้ไข
ขอขอบคุณ ผองเพื่อน.......ที่เตือนใจ
ขอขอบคุณ ญาติ-ผู้ใหญ่......ผู้เมตตา
ขอบคุณบ้าน เรือนชาน....ที่สานสุข
ขอบคุณหมอน ที่นอน-ฟูก...ผูกพันค่า
ขอขอบคุณ ข้าวน้ำ..............ทีพึ่งพา
ขอขอบคุณ วันเวลา................ที่ยังมี
ขอขอบคุณ ลมรำเพย....ที่เลยผ่าน
ขอขอบคุณ เบี้ยบำนาญ.........ปันสุขี
ขอขอบคุณ สรรพสัตว์.........ที่แสนดี
ขอบคุณสุข สวัสดี................ที่มีจริง
กราบขอบคุณ ทวยเทพ..เทวาฤทธิ์
กราบขอบคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สถิตย์นิ่ง
กราบขอบคุณ ทุกห่วงใย..ไม่ทอดทิ้ง
กราบขอบคุณ ทุกๆสิ่ง....อย่างจริงใจ

ครูเล็ก ลำปาง 6/11/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us