ครูเล็ก ลำปาง 6/11/63

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

ครูเล็ก ลำปาง 6/11/63

วันละกลอน…ออนไลน์…
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ทุกวันนี้ ที่มีสุข……………ไม่ทุกข์ถม
สรรพสิ่ง ดูรื่นรมย์………………สโมสร
สุขสบาย ในทรัพย์สิน……ทั้งกิน-นอน
ไร้นิวรณ์ ไร้กังวล…………..ไร้หม่นมัว
ขอบคุณพระ ที่ปกป้อง คุ้มครองอยู่
ขอขอบคุณ แอ่งอู่…………….ที่คุ้มหัว
ขอขอบคุณ คนรู้ใจ………..อยู่ใกล้ตัว
ขอขอบคุณ ครอบครัว………ที่ห่วงใย
ขอขอบคุณ ครู-อาจารย์ ผู้สานสร้าง
ขอขอบคุณ ผู้เคียงข้าง……คอยชี้ไข
ขอขอบคุณ ผองเพื่อน…….ที่เตือนใจ
ขอขอบคุณ ญาติ-ผู้ใหญ่……ผู้เมตตา
ขอบคุณบ้าน เรือนชาน….ที่สานสุข
ขอบคุณหมอน ที่นอน-ฟูก…ผูกพันค่า
ขอขอบคุณ ข้าวน้ำ…………..ทีพึ่งพา
ขอขอบคุณ วันเวลา…………….ที่ยังมี
ขอขอบคุณ ลมรำเพย….ที่เลยผ่าน
ขอขอบคุณ เบี้ยบำนาญ………ปันสุขี
ขอขอบคุณ สรรพสัตว์………ที่แสนดี
ขอบคุณสุข สวัสดี…………….ที่มีจริง
กราบขอบคุณ ทวยเทพ..เทวาฤทธิ์
กราบขอบคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สถิตย์นิ่ง
กราบขอบคุณ ทุกห่วงใย..ไม่ทอดทิ้ง
กราบขอบคุณ ทุกๆสิ่ง….อย่างจริงใจ

ครูเล็ก ลำปาง 6/11/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Message us