ครูเล็ก ลำปาง 7/1/64

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 7/1/64

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ถึงเวลา หันหน้า.............มาร่วมต้าน
ร่วมมือกัน เพื่อถักสาน.....งานยิ่งใหญ่
เพื่อที่จะ อยู่รอด...........และปลอดภัย
ความขุ่นเคือง ให้ทิ้งไว้.....อย่าไปมอง
วางมิจฉา ใช้สัมมา..........มาปรับแก้
อันใดเห็น ว่ามันแย่..........หรือขุ่นข้อง
ลองอดกลั้น หันมาใหม่...ให้ปรองดอง
ช่วยกันมอง แก้ปัญหา........ผ่าทางตัน
วางการเมือง เรื่องยึกยัก สักพักหนึ่ง
มาพร้อมพลี เป็นที่พึ่ง....อย่างแข็งขัน
อย่าไปห่วง คะแนนเสียง เพียงเท่านั้น
ประชาชน เขาเท่าทัน.......กว่าวันวาน
ฝั่งฝ่ายรัฐฯ ต้องจัดการ อย่างถูกจุด
อย่าดำว่าย ดำผุด..............ในสงสาร
เมื่อปัญหา มันก็มี...............มาตั้งนาน
ก็ไม่น่า ดักดาน.................จนงานพัง
ข้างฝ่ายค้าน อย่าเพียงพาล ฝีปากกล้า
อภิปราย โชว์ปัญญา.....อย่างบ้าคลั่ง
เห็นปัญหา บอกทางแก้.....อย่าปิดบัง
หากแก้ได้ มันก็ปัง...............ดังสมใจ
หากพูดไป เหน็บไป.......หวังให้เจ็บ
ชาวประชา เขาจะเก็บ...........วินิจฉัย
ทั้งภาษา ท่าทาง............ความจริงใจ
กับผลงาน ที่ทำได้.............เขาไม่ลืม

ครูเล็ก ลำปาง 7/1/64
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us