ครูเล็ก ลำปาง 7/12/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 7/12/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ถ้าเพียงมอง ไปข้างหน้า หาเป้าหมาย
เพื่อท้าทาย ความสำเร็จ.......ที่มุ่งหวัง
ถ้ารีบเร่ง รุกไป......................ไม่ระวัง
ไม่ยับยั้ง ชั่งใจ.......................คงไม่ดี
การมุ่งมั่น ไปข้างหน้า......ถ้าหวังผล
ใช่มีเพียง ความอดทน..............สุดวิถี
ยังต้องใช้ ปัญญา................ร่วมพาที
และสติ คุม-นำ-ชี้.............อย่างรัดกุม
การมองหลัง ก็ยังคง..ต้องเกี่ยวข้อง
เพื่อระวัง และปกป้อง.........อย่างสุขุม
ทั้งหน้าหลัง ต้องร่วมด้วย ช่วยควบคุม
ต้องเกาะกุม เกี่ยวก้อย.....ค่อยเดินไป
ต้องมองไกล ไปข้างหน้า อย่างกล้าหาญ
ต้องรู้ตื่น เบิกบาน..............และสดใส
ให้มองหน้า แล้วแลหลัง.....คอยชั่งใจ
ถ้าลืมหลัง อาจพลาดได้......ให้รัดกุม
อย่าใจร้อน วู่วาม..............ทำไม่คิด
เล่นกันตาม จริต.................ที่ร้อนรุ่ม
แต่ถ้าหาก เคร่งครัด........และรัดกุม
ทุกก้อนกลุ่ม ย่อมเป็นไป........ในลีลา
ถ้ามองไกล ไปข้างหน้า....ค้นหาสุข
ต้องมีวัน ที่พ้นทุกข์............พ้นปัญหา
การแก้ไข จะผ่านได้..........ใช้ปัญญา
อย่าใช้แรง อย่างบิ่นบ้า........ไม่น่าทำ

ครูเล็ก ลำปาง 7/12/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us