ครูเล็ก ลำปาง 8/10/63

ข่าวกิจกรรม

ครูเล็ก ลำปาง 8/10/63

วันละกลอน...ออนไลน์...
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

ข่าวคราวครู หัวร้อน.....สะท้อนภาพ
มันเป็นรอย ตราบาป...........ที่ยิ่งใหญ่
พอเกิดเหตุ ทัวร์แห่ลง........อย่างจงใจ
พลอยกระแส แห่กันไป..ไร้พรหมแดน
ครูผิดพลาด ขาดสติ........อาจมีเหตุ
ถ้าพิจารณา หรือสังเกต.....ให้ถึงแก่น
ครูหลายคน เป็นทาส ความขาดแคลน
ทนอยู่ไป แบบแกนๆ.............ให้พ้นวัน
ไหนพ่อ-แม่ ไหนปู่-ย่า.....ไหนลูก-ผัว
ล้วนปัญหา ครอบครัว........ช่างคับขัน
ที่ทำงาน มีปัญหา.................สาระพัน
ต้องกัดฟัน ทนสู้..............ของครูไทย
แต่ก็มี บางคน................มาปนเปื้อน
มาสร้างความ บิดเบือน.เหมือนไฟไหม้
อาชีพครู ผู้สร้าง.............ทั่วเมืองไทย
ต้องมามี อันเป็นไป.............ไร้ศรัทธา
ครูที่ดี มีความรู้...............อยู่ทั่วบ้าน
รับผิดชอบ สู้งาน..................ดูปานว่า
จะห้ามน้ำ คว่ำดิน...........พลิกแผ่นฟ้า
ด้วยความรัก ความเมตตา และห่วงใย
คนรุ่นใหม่ รุ่นต่อไป..............ยังไม่รู้
ทั้งโรงเรียน และครู...............จะมีไหม
ทั้งระบบ การศึกษา...........จะอย่างไร
ถ้ายังรัก และห่วงใย.......ให้ช่วยตรอง

ครูเล็ก ลำปาง 8/10/63
>>>>>>>>>>>>>>+<<<<<<<<<<<<<<

The Sports Association of Lampang Province

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง

Message us